2021 Spil og simulation i undervisningen

Få indsigt i teknologiens muligheder i undervisningen

I uddannelsessektoren kan man spore en stigende interesse for at anvende forskellige former for spil i undervisningen. Der er mange gode muligheder med spil, for eksempel kan teoretisk komplekse problemstillinger her opleves i en konkret sammenhæng, som kursisten nemmere kan forholde sig til. Spil er i mange tilfælde en stor hjælp for elever, der ikke er bogligt stærke, og som har det vanskeligt med de mere abstrakte problemstillinger. 

Med dette faglærerkursus vil vi introducere forskellige måder at arbejde med spil i undervisningen på AMU/EUD inden for transport og logistik. Kurset veksler mellem oplæg med baggrundsviden, konkrete demonstrationer af en række spil (fx computerspil, brætspil og VR), diskussioner og afprøvning af udvalgte spil.

Det er hensigten, at hver deltager forlader kurset med mindst én konkret idé til, hvordan man hver især kan inddrage spil i sin egen undervisning. 

Hovedpunkterne i kurset vil blandt andet være:

- Generel introduktion til spil i undervisningen
- Kundeservicespil lager (bus eller taxi som alternativ)
- Cargo Dynasty
- Køre-hviletid (Lego)
- Bakke VR

Hvem kan deltage?
Alle faglærere på transportuddannelserne både gods-, personbefordring-, og lagerområdet. 

Varighed
2 dage   

Afviklingsform
Teori, PC´ og workshops 

Kursusledere
Jes-Peter Nielsen
Jes-Peter Neilsen udvikler undervisningematerialer i TURForlag. Jes-Peter underviser på flere faglærerkurser og har mange års erfaring med undervisning.  

Sted
AMU-Syd
C. F. Tietgens Vej 6
6000 Kolding   

Min. antal deltagere
10

Maks. antal deltagere
20
Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

9. - 10. juni 2022

Pris:
Excl. overnatning kr. 2.495,- 
Inkl. overrnatning kr. 3.745,-   

 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Jes-Peter Nielsen jpn@turforlag.dk