2022 Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)

Todageskursus der kvalificerer til at undervise i digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider.

Bemærk godskrivning jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse

På dette kursus bliver faglæreren klædt godt på til undervisning på efteruddannelserne inden for digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider. Undervisningen byder bl.a. på oplæg fra en af de mest erfarne eksperter på området. 

Peter Steen Clausen fra Rigspolitiets tungvognssektion er ekstern oplægsholder på dette kursus. Han bidrager med mange års erfaring fra tungvognssektionen med talrige kontroller på landevejen og fra virksomhedskontroller på området.

Derudover vil faglæreren få indblik i brug af det digitale kontrolapparat, herunder:

  • betjening af de forskellige fabrikater og modeller
    med vægt på de nyeste
  • hjælpemidler og programmer i undervisningen
  • erfaringer og problemstillinger fra deltagerne
  • køre-/hviletidsreglerne: gennemgang og problemstillinger
  • bødetakster og domme inden for området
  • undtagelser
  • pædagogiske udfordringer på efteruddannelseskurserne


Hvem kan deltage?
Faglærere der underviser på det grundlæggende kvalifikationskursus eller et tilsvarende niveau. Kurset retter sig mod undervisning på efteruddannelserne.

Godskrivning
Ifølge Færdelsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejgodstransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i tre dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus kan deltageren, efter gennemført uddannelse, dokumentere, hvad der svarer til 2,0 dages relevant efteruddannelse.

Adgangskrav/deltagerforudsætninger
Faglæreren skal have undervist i køre-/hviletidsreglerne i det omfang, det er krævet i forbindelse med kørekortundervisningen.

Varighed
2 dage

Afviklingsform

Teori og erfaringsudveksling

Medbringes til kurset

Bærbar PC med programmet TUR Køre-hviletid


Kursusleder

Jes-Peter Nielsen
Jes-Peter Neilsen udvikler undervisningematerialer i TURForlag. Jes-Peter underviser på flere faglærerkurser og har mange års erfaring med undervisning.

 

 

Ekstern oplægsholder
Peter Steen Clausen fra Rigspolitiets tungvognssektion har otte års erfaring i tungvognssektionen og bidrager på kurset med politiets oplevelser på området. Peter Steen har gennem årene deltaget i talrige kontroller både på landevejen og i forbindelse med virksomhedskontrollerne på området.

Afholdelsessted

AMU-Syd
C. F. Tietgens Vej 6
6000 Kolding 

Min. antal deltagere
9

Maks. antal deltagere
19

Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

27. - 28. juni 2022

Pris:
Excl. overnatning Kr. 2.700,-
Incl. overnatning Kr. 3.995,-  

Godskrivning:
læs mere nedenfor jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk

Vedr. det faglige indhold:
Kursusleder Jes-Peter Nielsen, jpn@turforlag.dk