2028 MOBILE KRANER - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner

AMU mål 48644 og 48645

Dette kursus er for faglærere, der ønsker et dybere kendskab til kraner, kranudstyr, anhugning, anhugningsudstyr og praktisk kranarbejde, samt implementeringen af dette i undervisningen.

Kursets giver en dyberegående og ajourført baggrundsviden om:

  • Den teknologiske udvikling på området
  • Nye regler, standarder mv.
  • Anhugning – teoretisk og praktisk anhugning
  • Anvendelse af kransimulator

Kranteknik – teoretisk og praktisk kranarbejde.

På kurset får faglæreren produktkendskab til kran og anhugningsgrej samt indsigt i teoretisk og praktisk kran- og anhugnings arbejde i henhold til gældende regler. Der vil på kurset også være mulighed for erfaringsudveksling.

Hvem kan deltage?
Kurset henvender sig til faglærere som har brug for en opdatering både teoretisk og praktisk på kran området (Mobile kraner 8 - 30 TM og OVER 30 tm) samt nye og erfarne faglærere der underviser eller skal undervise på områderne. 

Adgangskrav/deltagerforudsætninger
Godkendt eksaminator samt generel undervisningserfaring.

Varighed
3 dage


Afviklingsform
Teori samt praktiske øvelser 

Kursusleder
Kim Roger Poulsen
Kim Roger Poulsen er ansat på EUC Lillebælt og underviser inden for kran området og har en meget stor og bred viden om- og praktisk erfaring i arbejde med mobile kraner.

Sted
EUC Lillebælt
Teknikervej 2
7000 Fredericia   


Min. antal deltagere:
10

Maks. antal deltagere:
16


Online tilmelding

Tilmelding til kurset foregår online via dette link:

Tilmelding

Dato og pris

8. - 10. august 2022

Pris:
Excl. overnatning 2.995,- kr.
Incl. overnatning 4.995,- kr. inkl. fuld forplejning


 

For mere information

Vedr. tilmelding:
Kursuskoordinator Jane Ellingsen, je@tur.dk