Praktiske oplysninger

Vi har samlet svar på de oftest stillede spørgsmål om tilmelding på denne side.

Tilmelding

Tilmelding til TURs faglærerkurser foregår online under hvert enkelt faglærerkursus. For tilmelding bedes du venligst benytte TURs booking system NemTilmeld. Udfyld venligst alle felterne. Alle oplysninger på den første side vedr. Skolens oplysinnger. Adressen er ALTID til skolen og aldrig faglærerens privat adresse. Følg venligst anvisningen via booking systemet. Ved tvivl spørgsmål kontakt Jane Ellingsen i TUR på mail: je@tur.dk eller direkte nummer 81 45 45 15.

Der kan tilmeldes til et kursus på et hvilket som helst tidspunkt inden kurset afvikles. Hvis der ønskes sikkerhed for kursets gennemførelse, skal tilmeldingen dog foretages senest 3 uger før kursusstart.

Der indtegnes til kurserne efter princippet "Først til mølle".

Der tilmeldes med eller uden overnatning. Overnatning arrangeres altid af TUR og deltagerne får besked herom i en servicemail, som sendes til de enkelte deltagere.

Deltagelse på TUR faglærerkurser og konferencer 
TUR Faglærerkurser og konferencer er åbne for alle skoler, der udbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser på transportområdet. Kurserne er målrettet undervisere der har brug for faglig efteruddannelse inden for transportuddannelserne.
Der udstedes kursusbevis fra TUR til alle, der deltager i kurser under dette program.

Priser
Prisen for et kursus dækker forplejning, brug af udstyr og faciliteter, løn til underviser(e) og oplægsholdere, materialer og eventuel overnatning, men ikke deltagerens udgifter til transport. Priser for deltagelse er eks. moms, bortset fra udgiften til forplejning. Momsbeløbet for forplejning fremgår af den faktura, som fremsendes til skolen. Priserne er anført uden eller med overnatning for de kurser, der strækker sig over flere dage.

Godskrivning
Se om der er godskrivning samt antal dage, der evt. godskrives for, under hvert enkelt faglærerkursus i kursuskalenderen.  

Betaling
Ved booking fremsendes automatisk faktura direkte til skolens bogholderi via EAN. nr. som oplysnes ved tilmelding. Betalingsbetingelserne er 14 før kursets afholdelse. 

Framelding til faglærerkurser
Framelding til faglærerkurser kan ikke foretages senere end 2 uger før kursets afholdelse. Hvis skolen framelder en deltager efter denne frist - eller en deltager udebliver, så opkræves skolen den fastsatte pris for kurset. Dette sker af hensyn til de aftaler, som TUR har med den afviklende skole og med kursuslederen og dennes skole.

Framelding til konferencer
Framelding kan ikke foretages senere end 3 uger før konferencen afholdelse. Hvis skolen framelder en deltager efter denne frist - eller en deltager udebliver, opkræves skolen den fastsatte pris for konferencen. For konferencer gælder, at TUR har truffet med konferencestedet på et tidligt tidspunkt, dels for at konferencestedet kan rumme de mange forventede deltagere, dels for at opnå rabat.

Studieture
For studieture gælder tilsvarende, at der er behov for en lang planlægningshorisont. Framelding kan ikke foretages senere end 3 måneder før studieturens afholdelse. Hvis skolen framelder en deltager efter denne frist - eller en deltager udebliver, så opkræves skolen den fastsatte pris for studieturen.

Aflysning og flytning af faglærerkurser
TUR bestræber sig på at afholde så mange faglærerkurser, der er planlagt, som muligt. Aflysning kan dog forekomme, hvis der er for få tilmeldte til kurset. I disse tilfælde gør TUR sit yderste for at gøre opmærksom på kurset, og for at tiltrække flere deltagere. Dette gøres ved brug af oplysning om kurset i TURs nyhedsbrev og ved mails til skolens ledelse.
I tilfælde af aflysning sender TUR besked til deltagere, skolens ledelse og under det pågældende faglærerkursus på TURs hjemmeside senest 2 uger før kursusafholdelse. 

Flytning af et faglærerkursus kan forekomme i tilfælde af for få deltagere eller ved force majeure situationer. I disse tilfælde sørger TUR for information på TURs hjemmeside under kurset, i nyhedsbrev samt til skolen og de tilmeldte i god tid.

Kommunikation mellem kursusdeltager og TUR
TUR anmoder om, at tilmeldingerne indeholder E-mail for den tilmeldte, således at E-mail kan anvendes til kommunikation omkring kursets indhold og tilrettelæggelsen.

TUR vil sørge for, at al information om alle kurser løbende er tilgængelig TURs hjemmeside. Her kan man finde deltagerliste og program for kurset. Endvidere vil der ligge en nærmere angivelse af indholdet og tema for kursusindholdet.
TUR fremsender en servicemail til hver deltager i god tid inden kursusstart med information om mødested, mødetid, overnatning og andre praktiske oplysninger.
Her fremgår det også hvad deltageren selv skal medbringe til kurset. 

Ved kursets afslutning modtager hver deltager et elektronisk evalueringsskema.
Det er vigtigt for TUR at alle deltagere udfylder skemaet, for på den måde kan TUR hele tiden leve op til vores servicemål og samtidig forberedre og optimere det faglige niveau, som er vigtigt for at TURs faglærerkurser hele tiden lever op til et højt kvalitetsniveau.

Se kursuskalenderen og gå til tilmeldingssiden

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jane Ellingsen på direkte telefonnummer: 81 45 45 15 eller via mail je@tur.dk