Tilmelding

Tilmelding til TURs faglærerkurser foregår online under hvert enkelt faglærerkursus. For tilmelding bliver du bedt om at indtaste følgende informationer:

                          Navn
                          Skole
                          E-mail på deltager
                          E-mail på tilmelder
                          Om der ønskes med eller uden overnatning

Det er en ansvarlig leder fra skolen, som foretager tilmelding til faglærerkurser. Der kan tilmeldes til et kursus på et hvilket som helst tidspunkt inden kurset afvikles. Hvis der ønskes sikkerhed for kursets gennemførelse, skal tilmeldingen dog foretages senest 4 uger før kursusstart.

Der indtegnes til kurserne efter princippet "Først til mølle".

Der tilmeldes med eller uden overnatning. I nogle tilfælde kan den udbydende skole ikke tilbyde at skaffe overnatning. I disse tilfælde er det den tilmeldende skoles eget ansvar at skaffe eventuel overnatning.

Deltagelse på alle typer kurser
Kurserne er åbne for alle skoler, der udbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser på transportområdet. Kurserne er målrettet undervisere der har brug for faglig efteruddannelse inden for transportuddannelserne. Der udstedes kursusbevis fra TUR til alle, der deltager i kurser under dette program.

Priser
Prisen for et betalingskursus dækker forplejning, brug af udstyr og faciliteter, løn til underviser(e) og oplægsholdere, materialer og eventuel overnatning, men ikke deltagerens udgifter til transport. Priser for deltagelse er eks. moms, bortset fra udgiften til forplejning. Momsbeløbet for forplejning fremgår af den faktura, som fremsendes til skolen. Priserne er anført uden eller med overnatning for de kurser, der strækker sig over flere dage.

Betaling
For betalingskurserne fremsendes faktura fra TUR, som normalt skal være betalt 4 uger før kursusstart, for at tilmeldingen kan registreres.

Framelding
Framelding kan ikke foretages senere end 4 uger før kursets afholdelse. Hvis skolen framelder en deltager efter denne frist - eller en deltager udebliver, så opkræves skolen den fastsatte pris for kurset. Dette sker af hensyn til de aftaler, som TUR har med den afviklende skole og med kursuslederen og dennes skole.

Konferencer
Framelding kan ikke foretages senere end 8 uger før konferencen afholdelse. Hvis skolen framelder en deltager efter denne frist - eller en deltager udebliver, så opkræves skolen den fastsatte pris for konferencen. For konferencer gælder, at TUR har truffet med konferencestedet på et tidligt tidspunkt, dels for at konferencestedet kan rumme de mange forventede deltagere, dels for at opnå rabat.

Studieture
For studieture gælder tilsvarende, at der er behov for en lang planlægningshorisont. Framelding kan ikke foretages senere end 3 måneder før studieturens afholdelse. Hvis skolen framelder en deltager efter denne frist - eller en deltager udebliver, så opkræves skolen den fastsatte pris for studieturen.

Kommunikation mellem kursusdeltager og TUR
TUR anmoder om, at tilmeldingerne indeholder E-mail for den tilmeldte, således at E-mail kan anvendes til kommunikation omkring kursets indhold og tilrettelæggelsen.

TUR vil sørge for, at al information om alle kurser løbende er tilgængelig TURs hjemmeside. Her kan man finde deltagerliste og program for kurset, ligesom materialer til kurset vil ligge klar til download senest to uger før kursusstart. Endvidere vil der ligge en nærmere angivelse af den forberedelse, som skal være gennemført inden man starter på kursus.

Ved kursets afslutning mailer TUR et elektronisk evalueringsskema til hver deltager. TUR ser meget gerne at alle deltagere udfylder skemaet, for på den måde kan TUR hele tiden leve op til vores servicemål og samtidig forberedre og optimere det faglige niveau, som er vigtigt for at TURs faglærerkurser hele tiden lever op til et højt kvalitetsniveau.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jane Ellingsen via mail je@tur.dk