Har du problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her for en web-version.


logo


NYHEDSBREV

LUU Nyhedsbrev

- TURs nyhedsbrev til lokale uddannelsesudvalg.

DM


DM i Skills 2015

Introdage på regionens erhvervsskoler skal øge de unges interesse for at tage en erhvervsuddannelse.
> Læs mere

TUR ønsker at skabe mere succes på vejen
TUR igangsætter en række projekter med fokus på det gode lærlingeforløb inden for chauffør- og lagerområdet. Tiltagene finansieres af TSU og GUU.
> Læs mere

Individuel kompetencevurdering (IKV) i AMU
AMU Syd i Kolding lagde hus til, da TUR for nyligt stod bag en inspirationskonference om individuel kompetencevurdering (IKV) i AMU.
> Læs mere

Nyt projekt med fokus på energiøkonomisk kørsel for buschauffører

Hvordan kan man intensivere uddannelsen i energiøkonomisk og defensiv kørsel for buschauffører med inddragelse af ny teknologi? Det vil TUR undersøge i et netop igangsat projekt, der skal afsluttes inden årets udgang.
> Læs mere

Sammensæt din EU lovpligtige efteruddannelse via amukurs.dk
amukurs.dk tilbyder let tilgængelig information om en lang række AMU kurser inden for blandt andet transportområdet. Portalen er netop blevet udvidet med oversigter over kurser godkendt til at indgå i den EU lovpligtige efteruddannelse.
> Læs mere

Praktikpladsstatistik inden for transportområdet
I årets første seks måneder er der blevet indgået 717 uddannelsesaftaler inden for transportområdet.
> Læs mere

Nye og reviderede kurser inden for bus
TUR har udviklet et nyt turistbuskursus samt revideret tre andre kurser inden for uheldsforebyggelse, energiøkonomisk kørsel samt ren- og vedligehold.
> Læs mere

Formandskabet for det nye Råd for Ungdomsuddannelser er udpeget
Undervisningsministeren har udpeget et formandskab på syv personer, som skal lede Rådet for Ungdomsuddannelser. De syv personer skal rådgive om udfordringer og problemstillinger på landets ungdomsuddannelser.
> Læs mere

Nyt fra TUR Forlag
TUR Forlag byder på flere nyheder.
> Læs mere

- TURs nyhedsbrev til lokale uddannelsesudvalg udsendes én gang i kvartalet

- Du kan også tilmelde dig TURs ugentlige nyhedsbrev, som udkommer hver fredag >Tilmeld

 
Klik her hvis du ikke ønsker at modtage mails fra TUR