TUR Faglærerkurser 2018

TUR har i samarbejde med skolernes uddannelsesledere udarbejdet et program for faglærerkurser. På faglærerkurserne modtager lærerne faglig opdatering i et forum, der rækker på tværs af skolerne. Det drejer sig primært om at fastholde den landsdækkende merit for uddannelserne, men det drejer sig også om at effektivisere ressourceanvendelsen, om at inspirere hinanden og om at videregive de bedste erfaringer.

Uge 51 - 2018

17.12 - 1634 - Køre-hviletider for nørder
1634 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere
19.12 - 1635 - Supply Chain Management / SCM / Avanceret logistikstyring
1635 - Supply Chain Management / SCM / Avanceret logistikstyring

Vigtigheden af informationer i forsyningskæden

Læs mere
20.12 - 1637 - Farligt gods konferencen 2018
1637 - Farligt gods konferencen 2018

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere

Uge 1 - 2019

3.1 - 1737 - De nye kran uddannelser
1737 - De nye kran uddannelser

TUR afholder evaluerings seminar for kranfaglærer.

Læs mere
2.1 - 1738 - Nybegynder-kursus i Multitest for faglærere
1738 - Nybegynder-kursus i Multitest for faglærere

Dette faglærerkursus er for faglærere med lille eller intet kendskab til Multitest

Læs mere
3.1 - 1739 - Nybegynder-kursus i Multitest for kursussekretærer
1739 - Nybegynder-kursus i Multitest for kursussekretærer

Dette er for kursussekretærer med lille eller intet kendskab til Multitest

Læs mere
3.1 - 1700 - Vidensdeling og inspiration til planlægning af studietur på egen skole
1700 - Vidensdeling og inspiration til planlægning af studietur på egen skole

Vidensdeling og inspiration til planlægning af studietur på egen skole - inspirationskursus

Læs mere

Uge 2 - 2019

7.1 - 1701 - Lovpligtig obligatorisk efterudd. for kørelærere
10.1 - 1702 - Time-, sag- og ressourcestyring
1702 - Time-, sag- og ressourcestyring

For undervisere med erfaring i NAV udgaver 2013/2015/2017

Læs mere

Uge 6 - 2019

4.2 - 1703 - Prøveforberedende Kran og teoriprøve
1703 - Prøveforberedende Kran og teoriprøve

Bliv godkendt som AT eksaminator inden for kran området

Læs mere

Uge 11 - 2019

14.3 - 1705 - ERFA Taxi 2019
1705 - ERFA Taxi 2019

Ny Taxi lov skaber nye udfordringer

Læs mere

Uge 13 - 2019

25.3 - 1706 - ERFA Konference - EU Efteruddannelse Gods og Bus
1706 - ERFA Konference - EU Efteruddannelse Gods og Bus

Brancherettet faglærerkursus gods og bus

Læs mere
27.3 - 1707 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver
1707 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver

Forberedelseskursus til teoriprøven - men vær godt forberedt hjemmefra

Læs mere

Uge 17 - 2019

23.4 - 1735 - Ny teknologi
1735 - Ny teknologi

Den nyeste teknologi i lastbiler - en dag hos Scania

Læs mere

Uge 22 - 2019

27.5 - 1708 - Chaufførkonferencen 2019
1708 - Chaufførkonferencen 2019

Kom til spændende foredrag, minioplæg og kollegial og faglig sparring på TURs chaufførkonference 2018

Læs mere
27.5 - 1709 - Administrativ konference 2019
1709 - Administrativ konference 2019

Konference for det administrative personale på skolerne

Læs mere
28.5 - 1710 - Krankonference 2019
1710 - Krankonference 2019

Den årligt tilbagevendende centrale faglige begivenhed for kranfaglærere

Læs mere

Uge 23 - 2019

3.6 - 1711 - Logistik og samarbejde
6.6 - 1712 - ERFA Lastsikring
1712 - ERFA Lastsikring

Bemærk godskrivning jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Uge 26 - 2019

24.6 - 1713 - Køre-hviletider med fjernundervisning
1713 - Køre-hviletider med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og en dags fremmøde

Læs mere
25.6 - 1714 - Digitalt takograf, udvikling og faciliteter
26.6 - 1715 - Kriminalitet og menneskesmugling (direktiv 3.2)
1715 -  Kriminalitet og menneskesmugling (direktiv 3.2)

På dette kursus beskæftiger vi os med, hvordan man som chauffør bedst muligt sikrer sig mod kriminalitet og menneskesmugling.

Læs mere
27.6 - 1716 - Køreteknik for nørder
1716 -  Køreteknik for nørder

Modul 1 - Fokus på mekanisk fysik og afprøvning af principperne for disse under kørsel

Læs mere
27.6 - 1717 - Lastsikring med fjernundervisning
1717 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere
27.6 - 1718 - Erfa lager Konferencen 2019
27.6 - 1729 - Erfa Bus 2019
1729 - Erfa Bus 2019

Bliv opdateret i forhold til regler, praksis og erfaringer inden for personbefordringsområdet.

Læs mere

Uge 27 - 2019

1.7 - 1719 - Sundhed - med udgangspunkt i Chaufførens hverdag
1719 - Sundhed - med udgangspunkt i Chaufførens hverdag

Få redskaber til at undervise i sundhed

Læs mere

Uge 33 - 2019

12.8 - 1724 - Lovpligtig obligatorisk efterudd. for kørelærere
15.8 - 1725 - Kvalitetstyring og produktivitet
12.8 - 1726 - Lastsikring med fjernundervisning
1726 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere

Uge 34 - 2019

22.8 - 1727 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2019
1727 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2019

2 dages erfaringsudveksling for alle undervisere inden for gaffeltruckuddannelserne.

Læs mere

Uge 36 - 2019

2.9 - 1728 - Prøveforberedende Kran og teoriprøve
1728 - Prøveforberedende Kran og teoriprøve

Bliv godkendt som AT eksaminator inden for kran området

Læs mere

Uge 38 - 2019

18.9 - 1731 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver
1731 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver

Forberedelseskursus til teoriprøven - men vær godt forberedt hjemmefra

Læs mere

Uge 40 - 2019

2.10 - 1732 - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner

Uge 51 - 2019

16.12 - 1733 - Køre-hviletider for nørder
1733 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere
19.12 - 1734 - Farligt gods konferencen 2019
1734 - Farligt gods konferencen 2019

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere