TUR Faglærerkurser 2017 og 2018

TUR har i samarbejde med skolernes uddannelsesledere udarbejdet et program for faglærerkurser. På faglærerkurserne modtager lærerne faglig opdatering i et forum, der rækker på tværs af skolerne. Det drejer sig primært om at fastholde den landsdækkende merit for uddannelserne, men det drejer sig også om at effektivisere ressourceanvendelsen, om at inspirere hinanden og om at videregive de bedste erfaringer.

Uge 34 - 2017

21.8 - 1525 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2017
1525 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2017

2 dages erfaringsudveksling for alle undervisere inden for gaffeltruckuddannelserne.

Læs mere

Uge 36 - 2017

4.9 - 1526 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)
1526 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)

På dette kursus bliver du som ny kranfaglærer forberedt til den teoretiske AT-Censor prøve

Læs mere

Uge 37 - 2017

11.9 - 1527 - Efteruddannelse, lastbilmonterede kraner (certifikattype D og E)
1527 - Efteruddannelse, lastbilmonterede kraner (certifikattype D og E)

Dette kursus er for kranlærere, der ønsker et dybere kendskab til kraner, kranudstyr, anhugning, anhugningsudstyr og praktisk kranarbejde, samt implementeringen af dette i undervisningen.

Læs mere
13.9 - 1528 - Kørsel med temperaturfølsomt gods
1528 - Kørsel med temperaturfølsomt gods

Kørsel med temperaturfølsomt gods er nu blevet en obligatorisk del af hovedforløbet på speciale Godschauffør.

Læs mere

Uge 39 - 2017

25.9 - 1529 - Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)
1529 - Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)

På dette kursus bliver du klædt godt på til efterfølgende undervisning på efteruddannelserne inden for digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider. Undervisning byder bl.a. på oplæg fra en af de mest erfarne og vidende eksperter på området.

Læs mere

Uge 40 - 2017

4.10 - 1530 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. teoriprøve
1530 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. teoriprøve

Forberedelseskursus til teoriprøven - men vær godt forberedt hjemmefra

Læs mere
2.10 - 1538 - Sikkerhedsrådgiver REP.
1538 - Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne

Læs mere

Uge 43 - 2017

26.10 - 1541 - ERFA BAB 2017
1541 - ERFA BAB 2017

ERFA BAB er et par lærerige dage for faglærere, der underviser inden for modul 1, 2, 3 i den modulopdelte uddannelse, der omhandler offentlig servicetrafik og befordring af bevægelseshæmmede.

Læs mere
23.10 - 1531 - Defensiv kørsel, aggression og mørkekørsel
1531 - Defensiv kørsel, aggression og mørkekørsel

Kurset afvikles som delvis dag- og aftenkursus på grund af mørkekørsel

Læs mere

Uge 44 - 2017

3.11 - 1532 - Opdatering af digitalt kontrolapparat og køre-hviletider (direktiv 2.1)
1532 - Opdatering af digitalt kontrolapparat og køre-hviletider (direktiv 2.1)

De seneste nyheder om digitalt kontrolapparat og køre-hviletider

Læs mere
1.11 - 1540 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE
1540 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere

Læs mere

Uge 49 - 2017

5.12 - 1534 - Køre-hviletider for nørder
1534 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere

Uge 51 - 2017

18.12 - 1517 - Logistikspecialet
1517 - Logistikspecialet

På dette faglærerkursus er nøglebegrebet "Helhedstankegang"

Læs mere
18.12 - 1535 - Farligt gods konferencen 2017
1535 - Farligt gods konferencen 2017

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere
20.12 - 1547 - Ny Taxi
1547 - Ny Taxi

ERFA Taxi med fokus på den nye uddannelse til taxichauffører

Læs mere

Uge 2 - 2018

8.1 - 1601 - Lovpligtig obligatorisk efterudd. for kørelærere

Uge 6 - 2018

5.2 - 1602 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)
1602 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)

På dette kursus bliver du som ny kranfaglærer forberedt til den teoretiske AT-Censor prøve

Læs mere

Uge 13 - 2018

26.3 - 1603 - Køre-hviletider med fjernundervisning
1603 - Køre-hviletider med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og en dags fremmøde

Læs mere
26.3 - 1604 - Time-, sag- og ressourcestyring
27.3 - 1605 -Kundeservice og kommunikation Gods og Lager
1605 -Kundeservice og kommunikation Gods og Lager

Direktiv 3.6 - for gods og lager området - bemærk godskrivning

Læs mere

Uge 14 - 2018

4.4 - 1606 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. teoriprøve
1606 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. teoriprøve

Forberedelseskursus til teoriprøven - men vær godt forberedt hjemmefra

Læs mere
4.4 - 1607 - Meritkonference 2018
1607 - Meritkonference 2018

Kom og få den nyeste informaton om meritafklaringen

Læs mere
5.4 - 1610 - Erfa Bus 2018
1610 - Erfa Bus 2018

Bliv opdateret i forhold til regler, praksis og erfaringer inden for personbefordringsområdet.

Læs mere

Uge 19 - 2018

7.5 - 1611 - Chaufførkonferencen 2018
1611 - Chaufførkonferencen 2018

Kom til spændende foredrag, minioplæg og kollegial og faglig sparring på TURs chaufførkonference 2018

Læs mere
7.5 - 1612 - Administrativ konference 2018
1612 - Administrativ konference 2018

Konference for det administrative personale på skolerne

Læs mere
8.5 - 1613 - Krankonference 2018
1613 - Krankonference 2018

Den årligt tilbagevendende centrale faglige begivenhed for kranfaglærere

Læs mere
8.5 - 1614 - Lagerøkonomi 2.0 - Intro
1614 - Lagerøkonomi 2.0 - Intro

Intro for nye undervisere i faget Lagerøkonomi

Læs mere

Uge 21 - 2018

24.5 - 1615 - Erfa lager Konferencen 2018

Uge 23 - 2018

7.6 - 1616 - Lastsikring med fjernundervisning
1616 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere

Uge 26 - 2018

25.6 - 1617 - Arbejdsulykker, risikoforståelse og trafikkultur i transportbranchen
1617 - Arbejdsulykker, risikoforståelse og trafikkultur i transportbranchen

Direktiv 3.1

Læs mere
26.6 - 1618 - Kende reglerne for passagerbefordring direktiv 2.3
28.6 - 1620 - Kend reglerne for godstransport (direktivets punkt 2.2)
1620 - Kend reglerne for godstransport (direktivets punkt 2.2)

Udvidet udgave i forhold til de forrige år

Læs mere
28.6 - 1621 - Enhedslaster

Uge 33 - 2018

13.8 - 1622 - Lovpligtig obligatorisk efterudd. for kørelærere

Uge 34 - 2018

23.8 - 1623 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2018
1623 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2018

2 dages erfaringsudveksling for alle undervisere inden for gaffeltruckuddannelserne.

Læs mere
23.8 - 1624 - Lastsikring med fjernundervisning
1624 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere

Uge 36 - 2018

3.9 - 1625 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)
1625 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)

På dette kursus bliver du som ny kranfaglærer forberedt til den teoretiske AT-Censor prøve

Læs mere

Uge 37 - 2018

10.9 - 1626 - Køre-hviletider med fjernundervisning
1626 - Køre-hviletider med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og en dags fremmøde

Læs mere
12.9 - 1629 - Navision
1629 - Navision

Lagerstyring med IT - NAV 2017

Læs mere

Uge 38 - 2018

17.9 - 1630 - Oplagring og forsendelse af farligt gods

Uge 41 - 2018

10.10 - 1632 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver
1632 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver

Forberedelseskursus til teoriprøven - men vær godt forberedt hjemmefra

Læs mere

Uge 44 - 2018

29.10 - 1633 - Lagerøkonomi 2.0 - Opgaveløsning
1633 - Lagerøkonomi 2.0 - Opgaveløsning

Opgaveløsning i faget Lagerøkonomi

Læs mere

Uge 51 - 2018

17.12 - 1634 - Køre-hviletider for nørder
1634 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere
19.12 - 1635 - Supply Chain Management / SCM / Avanceret logistikstyring
1635 - Supply Chain Management / SCM / Avanceret logistikstyring

Vigtigheden af informationer i forsyningskæden

Læs mere
20.12 - 1637 - Farligt gods konferencen 2018
1637 - Farligt gods konferencen 2018

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere