TUR Faglærerkurser 2017 og 2018

TUR har i samarbejde med skolernes uddannelsesledere udarbejdet et program for faglærerkurser. På faglærerkurserne modtager lærerne faglig opdatering i et forum, der rækker på tværs af skolerne. Det drejer sig primært om at fastholde den landsdækkende merit for uddannelserne, men det drejer sig også om at effektivisere ressourceanvendelsen, om at inspirere hinanden og om at videregive de bedste erfaringer.

Uge 2 - 2018

8.1 - 1601 - Lovpligtig obligatorisk efterudd. for kørelærere
8.1 - 1640 - Kundeservice, kommunikation og konflikthåndtering TAXI og Bus
1640 - Kundeservice, kommunikation og konflikthåndtering TAXI og Bus

Lær at undervise i faget - Større fokus på emnerne i ny bekendtgørelse

Læs mere

Uge 5 - 2018

29.1 - 1636 - Instruktør ADR Førstehjælp og Brand NYE
1636 - Instruktør ADR Førstehjælp og Brand NYE

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer

Læs mere

Uge 6 - 2018

5.2 - 1602 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 6
1602 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 6

I forbindelse med overgangen til den nye certifikatstruktur på kranområdet stilles nye krav til eksaminatorer (faglærerne).

Læs mere

Uge 9 - 2018

26.2 - 1641 - 1-dags repetitions "Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen"
1641 - 1-dags repetitions "Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen"

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer

Læs mere
26.2 - 1642 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 9
1642 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 9

I forbindelse med overgangen til den nye certifikatstruktur på kranområdet stilles nye krav til eksaminatorer (faglærerne).

Læs mere

Uge 12 - 2018

19.3 - 1608 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.
1608 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne

Læs mere

Uge 13 - 2018

26.3 - 1604 - Time-, sag- og ressourcestyring
1604 - Time-, sag- og ressourcestyring

På dette kursus tager vi udgangspunkt i Navision 2017

Læs mere

Uge 14 - 2018

4.4 - 1606 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. teoriprøve
1606 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. teoriprøve

Forberedelseskursus til teoriprøven - men vær godt forberedt hjemmefra

Læs mere

Uge 15 - 2018

11.4 - 1609 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE
1609 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere

Læs mere

Uge 16 - 2018

16.4 - 1644 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 16
1644 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 16

I forbindelse med overgangen til den nye certifikatstruktur på kranområdet stilles nye krav til eksaminatorer (faglærerne).

Læs mere

Uge 19 - 2018

7.5 - 1611 - Chaufførkonferencen 2018
1611 - Chaufførkonferencen 2018

Kom til spændende foredrag, minioplæg og kollegial og faglig sparring på TURs chaufførkonference 2018

Læs mere
7.5 - 1612 - Administrativ konference 2018
1612 - Administrativ konference 2018

Konference for det administrative personale på skolerne

Læs mere
8.5 - 1614 - Lagerøkonomi 2.0 - Intro
1614 - Lagerøkonomi 2.0 - Intro

Intro for nye undervisere i faget Lagerøkonomi

Læs mere

Uge 23 - 2018

7.6 - 1616 - Lastsikring med fjernundervisning
1616 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere

Uge 24 - 2018

11.6 - 1643 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 24
1643 - Opdatering af kranfaglærernes godkendelser - uge 24

I forbindelse med overgangen til den nye certifikatstruktur på kranområdet stilles nye krav til eksaminatorer (faglærerne).

Læs mere

Uge 26 - 2018

25.6 - 1617 - Arbejdsulykker, risikoforståelse og trafikkultur i transportbranchen
1617 - Arbejdsulykker, risikoforståelse og trafikkultur i transportbranchen

Direktiv 3.1

Læs mere
26.6 - 1618 - Kende reglerne for passagerbefordring direktiv 2.3
28.6 - 1620 - Kend reglerne for godstransport (direktivets punkt 2.2)
1620 - Kend reglerne for godstransport (direktivets punkt 2.2)

Udvidet udgave i forhold til de forrige år

Læs mere
28.6 - 1621 - Enhedslaster

Uge 33 - 2018

13.8 - 1622 - Lovpligtig obligatorisk efterudd. for kørelærere

Uge 34 - 2018

23.8 - 1624 - Lastsikring med fjernundervisning
1624 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere

Uge 35 - 2018

30.8 - 1623 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2018
1623 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2018

2 dages erfaringsudveksling for alle undervisere inden for gaffeltruckuddannelserne.

Læs mere

Uge 36 - 2018

3.9 - 1625 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)
1625 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)

På dette kursus bliver du som ny kranfaglærer forberedt til den teoretiske AT-Censor prøve

Læs mere
3.9 - 1638 - Konference om svendeprøver mv.
1638 - Konference om svendeprøver mv.

ERFA og national standard for svendeprøverne

Læs mere

Uge 37 - 2018

10.9 - 1626 - Køre-hviletider med fjernundervisning
1626 - Køre-hviletider med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og en dags fremmøde

Læs mere
12.9 - 1629 - Navision
1629 - Navision

Lagerstyring med IT - NAV 2017

Læs mere

Uge 38 - 2018

17.9 - 1630 - Oplagring og forsendelse af farligt gods

Uge 39 - 2018

24.9 - 1607 - Meritkonference 2018
1607 - Meritkonference 2018

Kom og få den nyeste informaton om meritafklaringen

Læs mere

Uge 40 - 2018

1.10 - 1627 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.
1627 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne

Læs mere

Uge 41 - 2018

11.10 - 1610 - Erfa Bus 2018
1610 - Erfa Bus 2018

Bliv opdateret i forhold til regler, praksis og erfaringer inden for personbefordringsområdet.

Læs mere
10.10 - 1632 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver
1632 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. prøver

Forberedelseskursus til teoriprøven - men vær godt forberedt hjemmefra

Læs mere

Uge 44 - 2018

1.11 - 1605 -Kundeservice og kommunikation Gods og Lager
1605 -Kundeservice og kommunikation Gods og Lager

Direktiv 3.6 - for gods og lager området - bemærk godskrivning

Læs mere
29.10 - 1633 - Lagerøkonomi 2.0 - Opgaveløsning
1633 - Lagerøkonomi 2.0 - Opgaveløsning

Opgaveløsning i faget Lagerøkonomi

Læs mere

Uge 46 - 2018

12.11 - 1628 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE
1628 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere

Læs mere

Uge 51 - 2018

17.12 - 1634 - Køre-hviletider for nørder
1634 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere
19.12 - 1635 - Supply Chain Management / SCM / Avanceret logistikstyring
1635 - Supply Chain Management / SCM / Avanceret logistikstyring

Vigtigheden af informationer i forsyningskæden

Læs mere
20.12 - 1637 - Farligt gods konferencen 2018
1637 - Farligt gods konferencen 2018

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere