TUR Faglærerkurser 2017

TUR har i samarbejde med skolernes uddannelsesledere udarbejdet et program for faglærerkurser. På faglærerkurserne modtager lærerne faglig opdatering i et forum, der rækker på tværs af skolerne. Det drejer sig primært om at fastholde den landsdækkende merit for uddannelserne, men det drejer sig også om at effektivisere ressourceanvendelsen, om at inspirere hinanden og om at videregive de bedste erfaringer.

Uge 21 - 2017

22.5 - 1510 - Chaufførkonferencen 2017
1510 - Chaufførkonferencen 2017

Kom til spændende foredrag, minioplæg og kollegial og faglig sparring på TURs chaufførkonference den 22. - 23. maj 2017.

Læs mere
22.5 - 1511 - Administrativ konference 2017
1511 - Administrativ konference 2017

Konference for det administrative personale på skolerne

Læs mere
23.5 - 1512 - Krankonference 2017
1512 - Krankonference 2017

Den årligt tilbagevendende centrale faglige begivenhed for kranfaglærere

Læs mere

Uge 23 - 2017

6.6 - 1515 - Lastsikring (Direktiv 1.4)
1515 - Lastsikring (Direktiv 1.4)

Dette kursus omhandler teoretisk og praktisk lastsikringsregler (EN12195-1 2010)

Læs mere
8.6 - 1542 - Uddannelse af faglærere til transportbranchens mentoruddannelse
1542 - Uddannelse af faglærere til transportbranchens mentoruddannelse

I 2017 udbyder TUR uddannelse af de faglærere, som skal varetage undervisningen af det nye AMU-kursus.

Læs mere

Uge 25 - 2017

21.6 - 1520 - Den økonomiske kontekst – vejgods (direktivets punkt 3.7)
1520 - Den økonomiske kontekst – vejgods (direktivets punkt 3.7)

Dette kursus giver dig en række værktøjer til brug i undervisningen i den økonomiske kontekst for vejgodstransporten inden for EU-kvalifikations- og efteruddannelserne.

Læs mere
20.6 - 1519- Kriminalitet og menneskesmugling (direktiv 3.2)
1519- Kriminalitet og menneskesmugling (direktiv 3.2)

På dette kursus beskæftiger vi os med, hvordan man som chauffør bedst muligt sikrer sig mod kriminalitet og menneskesmugling.

Læs mere

Uge 26 - 2017

26.6 - 1546 - Instruktør ADR Førstehjælp og Brand
1546 - Instruktør ADR Førstehjælp og Brand

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer

Læs mere
29.6 - 1544 - 1-dags repetitions "Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen"
1544 - 1-dags repetitions "Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen"

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer

Læs mere

Uge 32 - 2017

10.8 - 1523 - Kend reglerne for godstransport (direktivets punkt 2.2)
1523 - Kend reglerne for godstransport (direktivets punkt 2.2)

Udvidet udgave i forhold til de forrige år

Læs mere
7.8 - 1522 - Køreteknik, distraktion og opmærksomhed
1522 - Køreteknik, distraktion og opmærksomhed

Få som faglærer styrket dine forudsætninger for at videregive troværdig og realistisk viden om opmærksomhedens betydning for køreevnen.

Læs mere
7.8 - 1545 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. teoriprøve
1545 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. teoriprøve

Forberedelseskursus til teoriprøven - men vær godt forberedt hjemmefra

Læs mere

Uge 33 - 2017

14.8 - 1524 - Lovpligtig obligatorisk efterudd. for kørelærere

Uge 34 - 2017

22.8 - 1521 - Avanceret lastsikring med Peter Andersson
1521 - Avanceret lastsikring med Peter Andersson

SIDSTE CHANCE DA PETER ANDERSSON GÅR PÅ PENSION

Læs mere
21.8 - 1525 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2017
1525 - ERFA Gaffeltruck konferencen 2017

2 dages erfaringsudveksling for alle undervisere inden for gaffeltruckuddannelserne.

Læs mere

Uge 36 - 2017

4.9 - 1526 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)
1526 - Prøveforberedende Kran (Lastbilmonterede)

På dette kursus bliver du som ny kranfaglærer forberedt til den teoretiske AT-Censor prøve

Læs mere

Uge 37 - 2017

11.9 - 1527 - Efteruddannelse, lastbilmonterede kraner (certifikattype D og E)
1527 - Efteruddannelse, lastbilmonterede kraner (certifikattype D og E)

Dette kursus er for kranlærere, der ønsker et dybere kendskab til kraner, kranudstyr, anhugning, anhugningsudstyr og praktisk kranarbejde, samt implementeringen af dette i undervisningen.

Læs mere
13.9 - 1528 - Kørsel med temperaturfølsomt gods
1528 - Kørsel med temperaturfølsomt gods

Kørsel med temperaturfølsomt gods er nu blevet en obligatorisk del af hovedforløbet på speciale Godschauffør.

Læs mere

Uge 39 - 2017

25.9 - 1529 - Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)
1529 - Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)

På dette kursus bliver du klædt godt på til efterfølgende undervisning på efteruddannelserne inden for digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider. Undervisning byder bl.a. på oplæg fra en af de mest erfarne og vidende eksperter på området.

Læs mere

Uge 40 - 2017

4.10 - 1530 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. teoriprøve
1530 - Prøveforberedende gaffeltruck inkl. teoriprøve

Forberedelseskursus til teoriprøven - men vær godt forberedt hjemmefra

Læs mere
2.10 - 1538 - Sikkerhedsrådgiver REP.
1538 - Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne

Læs mere

Uge 43 - 2017

26.10 - 1541 - ERFA BAB 2017
1541 - ERFA BAB 2017

ERFA BAB er et par lærerige dage for faglærere, der underviser inden for modul 1, 2, 3 i den modulopdelte uddannelse, der omhandler offentlig servicetrafik og befordring af bevægelseshæmmede.

Læs mere
23.10 - 1531 - Defensiv kørsel, aggression og mørkekørsel
1531 - Defensiv kørsel, aggression og mørkekørsel

Kurset afvikles som delvis dag- og aftenkursus på grund af mørkekørsel

Læs mere

Uge 44 - 2017

3.11 - 1532 - Opdatering af digitalt kontrolapparat og køre-hviletider (direktiv 2.1)
1532 - Opdatering af digitalt kontrolapparat og køre-hviletider (direktiv 2.1)

De seneste nyheder om digitalt kontrolapparat og køre-hviletider

Læs mere
1.11 - 1540 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE
1540 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere

Læs mere

Uge 48 - 2017

1.12 - 1534 - Køre-hviletider for nørder
1534 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere

Uge 51 - 2017

18.12 - 1517 - Logistikspecialet
1517 - Logistikspecialet

På dette faglærerkursus er nøglebegrebet "Helhedstankegang"

Læs mere
18.12 - 1535 - Farligt gods konferencen 2017
1535 - Farligt gods konferencen 2017

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere