Flyttechauffør

Som faglært flyttechauffør kan man køre lastbil med påhængskøretøj nationalt og internationalt, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig måde. Man kan anvende vejtransportens regler, behandle transportdokumenter, håndtere forskellige typer af flyttegods, vurdere vægtfordeling, udføre lastsikring og betjene de almindeligt forekommende lad- og læssesystemer, der er monteret på lastbiler.

Man kan udarbejde rute- og læsseplaner under hensyn til gældende køre/hviletidsbestemmelser samt i forhold til kunder. Man kan udføre arbejdsopgaver inden for transport af flyttegods og udføre transporter med farligt gods.

Man kan fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge, har en helhedsforståelse af begrebet informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge og kan indgå i et logistikforløb med fokus på kvalitet og miljø. Man har en helhedsforståelse af begreberne innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

Varighed

Uddannelsen varer 3½ år i alt og består af skoleuddannelse fordelt på grundforløb og hovedforløb, samt praktisk uddannelse i virksomheden. Uddannelsens 1. trin varer 2 år heraf udgør grundforløb del 1 og del 2 det første år. 

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesguiden.dk.

Du kan også få mere information om uddannelsen via TURs faktablad Flyttechauffør.

Kontakt i TUR

EE

For mere information om uddannelsen kontakt uddannelseskonsulent

Ellen Ellehammer
Tlf.: 35878704
E-mail: ee@tur.dk

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag