Overenskomst for transportlærlinge


Via 3f.dk kan du hente de gældende overenskomster for lærlinge inden for transportområdet - indgået med henholdsvis ATL og DTL. Klik på linket neden for:

Overenskomster for lærlinge inden for transportområdet.


Gamle uddannelsesbeviser og svendebreve
Herunder finder du en oversigt over gamle svendebreve og uddannelsesbeviser for erhvervsuddannelser inden for landtransportområdet, tilbage fra 1981.

> Oversigt over gamle uddannelsesbeviser og svendebreve


Mere information

For mere information om overenskomstmæssige forhold kontakt:
Dansk Industri
ATL
Dansk Erhverv
DTL
3F

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag