Kompetencebeskrivelser

Herunder kan downloades de fælles kompetencebeskrivelser (FKB) med detaljer, som hører under TUR.

Fakta – Hvad er en FKB?
En FKB (fælles kompetencebeskrivelse) beskriver mål og rammer for grundlæggende kompetenceudvikling for voksne faglærte og ufaglærte i forhold til behovene inden for et jobområde på arbejdsmarkedet. De fælles kompetencebeskrivelser udarbejdes af efteruddannelsesudvalgene, i dette tilfælde TUR, og Ministeriet for Børn og Undervisning godkender dem efter udtalelse fra VEU-rådet.

En fælles kompetencebeskrivelse består af to hovedelementer:

  • En beskrivelse af jobområdet med tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer – ofte forkortet TAK
  • En liste over de arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er tilkoblet den fælles kompetencebeskrivelse
  • Godkendelse til udbud af AMU-uddannelser gives på baggrund af FKB’er og de AMU-uddannelser der til denne er knyttet.

For mere information se:

uddannelsesadministration.dk og uddannelsesguiden.dk


FKB nr. 2219 Personbefordring med taxi

FKB nr. 2220 National og international personbefordring med bus

FKB nr. 2224 Vejgodstransport

FKB nr. 2225 Tanktransport

FKB nr. 2226 Transport af levende dyr

FKB nr. 2227 Særtransport 

FKB nr. 2261 Transportoptimering

FKB nr. 2288 Personbefordring med bybus og rutebil

FKB. nr. 2290 Lager, terminal- og logistik

FKB nr. 2297 Renovation

FKB nr. 2298 Vintertjeneste

FKB nr. 2719 Flytning og møbeltransport

FKB nr. 2720 Redning

FKB nr. 2722 Specialbefordring af personer

FKB nr. 2728 Grundkompetence chauffør gods

FKB nr. 2732 Lastbilkran

FKB nr. 2733 Mobilkran

FKB nr. 2744 Erhvervsfiskere

FKB nr. 2766 Klargøring af togmateriel

FKB nr. 2794 Transportarbejde i lufthavne

FKB nr. 2795 Havn og terminal

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag