Uddannelsesbøger for lærlinge

Herunder kan downloades en vejledning om de arbejdsopgaver, der forekommer under uddannelsen, og som lærlingen skal gennemgå i praktikperioderne.

I de praktikperioder, der følger efter en skoleperiode, skal virksomheden tilrettelægge arbejdet således, at der sikres beskæftigelse med og opnåelse af færdigheder i de arbejdsfunktioner, der er indlært under den eller de sidste skoleperioder - og på en sådan måde, at skoleuddannelsen og virksomhedsuddannelsen supplerer hinanden.

Det skal tilstræbes, at uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at der arbejdes med stigende sværhedsgrad, så lærlingen ved afslutningen af den sidste praktikperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, der stilles til en færdiguddannet.

Under virksomhedsuddannelsen arbejdes der med de normalt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsesområdet. I øvrigt kan lærlingen beskæftiges i virksomheden med fagligt arbejde, der er relevant og værdifuldt for uddannelsen.

 

Klik herunder for at downloade uddannelsesbøger fra efter 1/7 2017:

Uddannelsesbog - Lager 2017

Uddannelsesbog - Havne- og terminalarbejder 2017

Uddannelsesbog - Buschauffør i kollektiv trafik 2017

Uddannelsesbog - Turistbuschauffør 2017

 

 

Klik herunder for at downloade uddannelsesbøger fra efter 1/8 2015:

Uddannelsesbog - Kranfører 2015

Uddannelsesbog - Flyttechauffør 2015

Uddannelsesbog - Godschauffør 2015

Uddannelsesbog - Renovationschauffør 2015

Uddannelsesbog - Tankbilchauffør 2015

Uddannelsesbog - Lager 2015

Uddannelsesbog - Havne- og terminalarbejder 2015

Uddannelsesbog - Buschauffør i kollektiv trafik 2015

Uddannelsesbog - Turistbuschauffør 2015

Uddannelsesbog - Redder (speciale ambulanceassistent)

Vejledning til TURs uddannelsesbog for ambulanceassistentelever

Instruktionsfilm om brug af uddannelsesbog og vejledning på redderuddannelsen

 

 

Klik herunder for at downloade uddannelsesjournaler fra før 1/8 2015

Uddannelsesjournal Vejgodstransport EUD 2011 - Specialet Godschauffør

Uddannelsesjournal Vejgodstransport EUD 2011 - Specialet Kranfører

Uddannelsesjournal Vejgodstransport EUD 2011 - Specialet Renovationschauffør

Uddannelsesjournal Vejgodstransport EUD 2011 -Specialet Flyttechauffør

Uddannelsesjournal Vejgodstransport EUD 2011 -Specialet Tankbilchauffør

Uddannelsesjournal Lager EUD 2011

Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Aircraft servicing

Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Airport service

Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Bagage

Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Cleaning

Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Ground handling

Uddannelsesjournal Havn og Terminal EUD 2011

Periodepraktikerklæring Bybus- og rutebilkørsel

Periodepraktikerklæring International turistbuskørsel

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag