Kort nyt fra brancheudvalget for personbefordring

28. februar 2012

BU-Personbefordring drøftede følgende på sidste møde i december 2011:

Etablering af Personbefordringsbranchens Kvalitetssekretariat
I forbindelse med revisionen af "Befordring af bevægelseshæmmede", som i sin grundform er på fem dage, ønsker trafikselskaberne mulighed for opdeling i moduler på 1, 2 og 2 dage, således at den første dag sætter fokus på det organisatoriske apparat i forbindelse med Offentlig Service Trafik (OST), efterfulgt af et modul på to dage målrettet de chauffører der skal køre OST i M1 biler (alm. Personvogn) med fokus på sundhedsfagligt stof, ergonomi, håndtering af ilt og færdselsulykker.Det sidste modul på to dage handler om anvendelse af fysiske hjælpemidler ved transport af fysisk handicappede passagerer, dvs. kørestol, fastspænding, hydraulisk lift og trappemaskiner.

Trafikselskaberne ønsker en øget grad af sikkerhed for, at de chauffører, der bliver uddannet til dette område, faktisk opnår de opstillede mål. Derfor ønsker trafikselskaberne at etablere Personbefordringsbranchens Kvalitetssekretariat, som skal stå for afsluttende prøver i disse AMU mål.
BU-Personbefordring besluttede at bakke op omkring dette tiltag, idet man samtidig besluttede, at eventuelle omkostninger forbundet hermed skulle afholdes af trafikselskaberne.

Opdateret Svendeprøvevejledning på Personbefordringsuddannelsen
Sekretariatet har opdateret svendeprøvevejledningen til personbefordringsuddannelsens to specialer, så de nu foreligger tidssvarende.

Nye case baserede spørgsmål i svendeprøverne
Sekretariatet har udviklet mere komplekse spørgsmål til svendeprøverne, hvor en række delspørgsmål bliver bundet sammen omkring en chaufførs dagligdag, som fx én dag, én uge eller "en tur med en færge". Indledningsvis er det nu indarbejdet i spørgsmål omkring køre- og hviletider.

Ny international ekspertgruppe under EuroTra
Der er nedsat en ekspertgruppe i regi af EuroTra omkring buschaufføruddannelserne, med det første møde planlagt til afholdelse i København i dagene 15. - 16. marts 2012.


- TUR
facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag