Nyt fra personbefordringsområdet

27. september 2012

TUR præsenterer en ny vejledende pensumoversigt til samfundsfag for trin 1 på ERFA BUS den 15. november og afholder derudover et udviklingsseminar for de praktiske prøver på personbefordringsområdet den 5. oktober.

Vejledende pensum for rutebilchauffører
TUR har i det sidste års tid arbejdet på at udfolde undervisningsmålene i den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og i EUD, særligt på vejgods- og personbefordringsområdet.

I personbefordringsuddannelsen indgår samfundsfag både på trin 1 og 2 på begge specialer. Nu er sekretariatet nået til at kunne offentliggøre et vejledende pensum for trin 1 rutebilchauffør. Det vejledende pensum har dannet grundlag for udvikling af spørgsmål til trin 1 prøven i rutebilchaufføruddannelsen. Fra den 15. november vil den skriftlige prøve i rutebilchaufføruddannelsen (trin 1) indeholde spørgsmål fra det vejledende pensum.

Pensumoversigten vil blive gennemgået kort på ERFA BUS, som gennemføres i dagene 1. - 2. november 2012 på Hotel Faaborg Fjord, hvor der vil blive lejlighed til at komme i dialog med sekretariatet omkring dette emne.
Den vejledende pensumoversigt ligger i "skolernes rum". Gå direkte dertil >Klik her

Faglærere inviteres til udviklingsseminar for de praktiske case prøver i personbefordringsuddannelsen
Svendeprøverne - og trin 1 prøverne - har udviklet sig en del i de senere år, og flere skoler søger idéer til gennemførelse af de praktiske case opgaver i både bybus/rutebil og international turistbuskørsel. I den anledning inviterer TUR til et arbejdsseminar på Hotel Faaborg Fjord i dagene den 4. - 5. oktober.

På seminaret vil TUR indledningsvist gennemgå formalia omkring de afsluttende prøver, hvorefter det er planen, at skolerne viser eksempler fra egen praksis. Herefter vil hovedparten af seminaret gå med at udvikle og udveksle cases til brug på de fire forskellige afsluttende prøver, som er to på henholdsvis trin 1 og trin 2 (turist/rute).

Seminaret afholdes den 4. oktober fra kl. 12.00 til d. 5. oktober kl. 13.00 på Hotel Faaborg Fjord. Prisen er 2.000 kr. pr. person inkl. Kost og logi.  For tilmelding kontakt kursussekretær Jane Ellingsen je@tur.dk


-  TUR


facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag