AMU-kurser til lovpligtig efteruddannelse godkendt

18. december 2017

Den lovpligtige EU-efteruddannelse bliver fra 1. januar 2018 justeret. AMU-kurserne er udviklet af TUR og godkendt af Undervisningsministeriet.

AMU-kurser -til -lovpligtig -efteruddannelse -godkendt

Den 29. november 2017 blev der udstedt en ny bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Bekendtgørelsen fastsætter kravene for den lovpligtige efteruddannelse, som alle buschauffører og godschauffører skal gennemføre hvert femte år.

Med den nye bekendtgørelse efterkommes branchens ønske om, at den lovpligtig efteruddannelse skal være mere relevant og brancherettet.

Efteruddannelsen vil fremover bestå af et obligatorisk modul på to dage i kombination med et brancherettet modul på ligeledes to dage, samt et valgfrit modul på én dag. Alle kurserne skal være godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at tælle med i den samlede efteruddannelse.

Johnny Bengtson, Inspektør ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, mener, at der, med den nye efteruddannelse, er gode muligheder for at målrette efteruddannelsen og gøre den relevant for de enkelte kursushold. Endvidere påpeger han, at det vil blive muligt at kombinere certifikatkurser i efteruddannelsen, når EU-direktivet revideres:

- Den netop gennemførte bekendtgørelsesændring giver mange nye muligheder. Det har dog ikke været muligt af indarbejde de ændringer, der pt. arbejdes med i forbindelse med en revision af Uddannelsesdirektivet. Her tænkes specielt på muligheden for at indarbejde certifikatbærende kurser i den lovpligtige efteruddannelse som f.eks. dyretransport, ADR mv., siger Johnny Bengtson.

- Muligheden for at inddrage disse kurser som valgfrit indhold vil komme, når det reviderede direktiv skal implementeres i løbet af 2018, tilføjer Johnny Bengtson.

Da nogle uddannelsessteder allerede har planlagt undervisningen i 1. halvår 2018, har uddannelsesstederne mulighed for at udbyde efteruddannelse i den nugældende form indtil udgangen af juni 2018. Dermed er der indføjet en overgangsordning på et halvt år.

AMU-kurser godkendt til den lovpligtige efteruddannelse fra 1. januar 2018:

Vejgodstransport

48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del, 2,0 dage.
48611 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør, 2,0 dage.
48624 Ajourføring for kølevognschauffører, 2,0 dage.
48625 Ajourføring for renovationschauffører, 2,0 dage.
48626 Ajourføring for særtransportchauffører, 2,0 dage.
48627 Ajourføring for kranførere, 2,0 dage.
48628 Ajourføring for tankbilchauffører, 2,0 dage.
48629 Ajourføring for dyretransportchauffører, 2,0 dage.
48630 Ajourføring for entreprenørchauffører, 2,0 dage.
48631 Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter, 2,0 dage.

Personbefordring

48616 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del, 2,0 dage.
48617 Ajourføring for rutebuschauffører, 2,0 dage.
48618 Ajourføring for turistbuschauffører, 2,0 dage.
48619 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik, 2,0 dage.

- TUR  

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag