Portræt: En kilde til fornyelse for transportuddannelserne går på pension

15. december 2017

Den 14. december 2017 blev dagen, hvor Niels Henning Holm Jørgensen gik på pension. Dette efter næsten 40 års virke for transportområdets uddannelser.

Reception -Niels -Henning -Holm -Joergensen -gaar -paa -pension

Niels Henning har gennem næsten 40 år arbejdet med faglige uddannelser og i den tid har han især lagt meget energi, nytænkning og udvikling i transportuddannelserne.

Niels Hennings karriere inden for uddannelsesområdet startede på Landtransportskolen i Hvidovre, hvor han aktivt deltog i udformningen og implementeringen af de allerførste uddannelser til faglært status inden for EFG-transport. Dette var en periode i Niels Hennings arbejdsliv, som grundlagde en livslang passion for kompetenceudvikling og transport.

Mangeårig indsats i TUR
Herefter blev Niels Henning ansat som undervisningsinspektør i Undervisningsministeriet, og fik dermed mulighed for at arbejde videre med transportuddannelserne i embedsværket. Vejen til ansættelse i Fællessekretariatet for Transport og Logistik, senere Transporterhvervets Uddannelser, førte til Niels Hennings årelange position som sekretariatschef for TUR.

I 2009 flyttede Niels Henning videre til nye udfordringer som chefkonsulent i DI. I denne sammenhæng kom han, frem til pensionstidspunktet, til at varetage rollen som skiftevis formand og næstformand i TUR. Tillige med medlemskab af en lang række brancheudvalg.

– Niels Henning har altid vist en meget stærk optagethed af kompetenceudvikling af medarbejdere i transportbranchen. Målsætningen har hele tiden været, at vi skal levere det bedste, siger Hans Kjeldgaard Christiansen, sekretariatschef i TUR.

Gennem hele sit virke har Niels Henning stået for fornyelse og nytænkning i TUR, og har en meget stor del af æren for, at TUR den dag i dag har et tæt samarbejde med transportskolerne og kan levere løsninger til gavn for uddannelserne.

– Niels Henning har altid stået for udvikling og fremdrift i TUR som sekretariat og organisation og har været arkitekten bag en række centrale satsninger i TUR, herunder TURs Forlagsvirksomhed, testsystemet Multitest og TURs faglæreruddannelsesprogram, siger Hans Kjeldgaard Christiansen.

International indsats hædret
Særlig bevågenhed omkring internationalt samarbejde førte til, at Niels Henning blev en central figur i den europæiske transportuddannelsesorganisation EUROTRA, hvor han kronede sin indsats med det store Safe-EU Driver projekt, som blev toneangivende for implementeringen af direktivet om grundlæggende kvalifikationsuddannelse i Europa.

TUR takker Niels Henning for de mange års indsats og ønsker held og lykke fremover.

Niels Hennings afskedsreception blev afholdt den 14. december hos DI på Rådhuspladsen i København.

– TUR  

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag