Det nye AMU: Skole opfordrer til, at efteruddannelsesudvalgene står sammen om ét prøvesystem

18. maj 2018

TEMA: Det nye AMU | De nye prøver, der indføres på kurser i AMU, skal aflægges i ét digitalt system – det skal være simpelt og enkelt på tværs af alle brancher. Det mener Michael Ørum Henriksen, der er uddannelseschef på transportafdelingen på ZBC Selandia i Slagelse.

Det -nye -AMU-Skole -opfordrer -til ,-at -efteruddannelsesudvalgene -staar -sammen -om -et -proevesystem 

Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter sætter ind over for AMU-systemet, som skal styrkes på flere fronter. AMU skal gøres mere attraktivt, mere fleksibelt, overskueligt og validiteten af kurserne skal øges. Det er der mange AMU-skoler, der hilser velkommen.

Som uddannelseschef på ZBC Selandia i Slagelse – Danmarks største erhvervsskole – er Michael Ørum Henriksen positiv over for initiativerne.

- Vi tror på, at aktiviteten i AMU kan stige. Særligt for mindre og mellemstore virksomheder i branchen. Det er godt, at VEU-godtgørelsen kommer tilbage til 100 procent og at det bliver mere frit at bruge gæstelærere. Det ser vi som en fordel for vores kursister, siger Michael Ørum Henriksen.

AMU skal være let at bruge
Ifølge Michael Ørum Henriksen skal det være let at give en god service til branchen og branchen skal opleve, at AMU er nemt at bruge.

- Vi giver en ”all inclusive”-service til virksomhederne, der sender medarbejdere på kursus hos os. Vi hjælper med at indhente VEU-godtgørelse og vi sørger for at søge kompetencefondsmidler. Og sådan skal det da være – vi gør det, vi kender til og er gode til, så virksomhederne oplever, at det er nemt at bruge AMU, siger Michael Ørum Henriksen.

For meget administration er en barriere, som Michael Ørum Henriksen ser som den potentielt største fare for AMU-systemet.

- For meget administration er umiddelbart en af de største trusler. Hvis der indføres for mange systemer og for store administrative byrder, så går det ud over det, skolerne kan levere, og det bliver for uoverskueligt for brugerne, siger Michael Ørum Henriksen.

Prøverne skal være nemme at administrere
Et af de nye initiativer i AMU er, at der som udgangspunkt skal indføres prøver på alle kurser i AMU, hvilket betyder, at kurserne afsluttes med en test, som skal bestås. Dermed skal tilliden til, at kursisten har nået de faglige mål på kurset, øges. Derudover skal det sikre, at kurserne er langt mere sammenlignelige i indhold og niveau, hvor end i landet man vælger at gå på et bestemt kursus.

- Prøverne er i sig selv ikke en barriere. Det er først i det øjeblik, det medfører for meget administration, at det giver for store arbejdsbyrder for skolerne, som kan gå ud over kurserne og den tid, man har til rådighed, siger Michael Ørum Henriksen.

Hvordan prøverne bør afholdes for at undgå administrative byrder, er Michael Ørum Henriksen ikke i tvivl om.

- Det er klart, at prøverne skal foregå digitalt fremadrettet – det skal være simpelt og enkelt. Det skal opleves som en naturlig forlængelse af kurset, påpeger Michael Ørum Henriksen.

Transportområdets testsystem giver enkelhed
Ifølge Michael Ørum Henriksen er transportområdet rigtig godt stillet med de muligheder, man har i Multitest, som er det digitale testsystem, der anvendes til teoretiske prøver inden for transportområdet.

- Du finder ikke et lige så godt system som Multitest og jeg vil anbefale det system. Det er selvrettende og al dokumentation er sikret. Skolen har adgang til at se, hvordan deltagerne klarer sig i de specifikke emner, og vi kan også se, hvordan vi som skole klarer os, f.eks. i forhold til tidligere afholdte kurser eller andre udbydere, siger Michael Ørum Henriksen.

Med udsigt til at alle efteruddannelsesudvalg får til opgave at levere prøver til alle AMU-kurser på tværs af brancher, efterlyser Michael Ørum Henriksen et fælles fodslag.

- Min opfordring er: Se nu at blive enige om at anvende det samme system. Så sparer vi som skole en masse omkostninger til rettelser og administration, og brugerne af AMU vil få en bedre oplevelse.

- Alt hvad man skal bruge, eksisterer allerede i Multitest, afslutter Michael Ørum Henriksen.

 

- TUR

Læs mere om Multitest på hvadermultitest.dk

Læs også nyheden ”Det nye AMU: Kommende prøver i AMU skal kunne håndtere delmål”

 

TEMA: TUR bringer under temaet ”det nye AMU” interview med uddannelseschefer fra transportskoler på tværs af Danmark om forventningerne til den kommende revision af AMU som en del trepartsaftalen. Artiklerne udgives i TURs nyhedsbrev og sætter spot på de kommende ændringer i AMU, herunder centralt stillede prøver, delmål, sammenlægning og af kurser og det nye arkiv for kurser med lav aktivitet.

Tilmeld dig TURs nyhedsbrev her

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag