Har du problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her for en web-version.


logo


NYHEDSBREV

LUU nyhedsbrev

raspmarklandevej

- TURs nyhedsbrev til de lokale uddannelsesudvalg

AMU-dialogmøde på TEC i Hvidovre vel afviklet
Torsdag den 17. marts mødtes TUR med skolernes uddannelseschefer på årets første AMU-dialogmøde, der vanen tro var særdeles velbesøgt med 42 deltagere.
Læs mere

Mød "De unge truckere" i ny dokumentar på DR1
I kølvandet på DR-serien om "De Unge Fiskere", lancerer kanalen nu "De Unge Truckere". Første afsnit vises torsdag d.17. marts kl. 20:30 på DR1.
Læs mere

Transportvirksomheder kan nu holdes ansvarlige for at førerne er behørigt uddannet - og har fået de nødvendige instruktioner, for så vidt angår takografers korrekte funktion.
Takografforordningen finder anvendelse fra 2. marts 2016. I den forbindelse er de tre bekendtgørelser, køre- og hviletidsbekendtgørelsen, værkstedsautorisationsbekendtgørelsen og fartskriverkortbekendtgørelsen (nu takografkortbekendtgørelsen) konsekvensændret.
Læs mere

Alle kan bruges i transportbranchen
De seneste år er der kommet mange flygtninge til Danmark, og ved trepartsforhandlingerne diskuteres det i øjeblikket, hvordan flygtninge lettere kan komme i arbejde. Branchedirektør i ATL, Lars William Wesch, giver udtryk for, at transportbranchen har brug for mere arbejdskraft og at der kunne være plads til flygtninge.
Læs mere

Ny analyse kortlægger årsager til høje dumpeprocenter ved køreprøver til bus
TUR har udarbejdet en analyse af årsagerne til de høje dumpeprocenter ved køreprøver til erhvervskørekort til bus, kategori D erhverv. Analysen har særlig fokus på fremmedsprogede deltageres udfordringer i undervisningen.
Læs mere

DM for transportlærlinge er gået i gang på Facebook
Opvarmningen til årets mesterskaber for transportlærlinge blev skudt i gang mandag eftermiddag på Facebook.
Læs mere

TUR har netop udarbejdet Analyse af identifikation af små målgrupper indenfor vejgodstransport og afdækning af uddannelsesbehov
TUR er netop på plads med en ny analyse, der har til formål at analysere de små målgrupper inden for vejgodstransport og afdække  deres uddannelsesbehov.
Læs mere

60.000 gæster var forbi DM i Skills 2016 i Fredericia
Trods store forsinkelser grundet en større industribrand i Fredericia Havn natten til torsdag, lykkededes det alligevel DM i Skills 2016 at komme  rigtig flot ud over stepperne - og i løbet af de tre dage erhvervsuddannelsesmessen fandt sted, var ca. 60.000 gæster forbi.
Læs mere

Krav til ikke-erhvervsmæssig buskørsel udskudt
Kravet om chaufføruddannelsesbevis til førere, der modtager betaling for at føre bus i ikke-erhvervsmæssig buskørsel, er udskudt til 1. januar 2017. Dispensationsreglerne vil ved samme tidspunkt ophøre.
Læs mere

Har du hentet det gratis materiale om højresvingsulykker på turteori.dk?
På baggrund af ny viden om, hvordan og hvorfor højresvingsulykken sker, udsender Trafik- og Byggestyrelsen og Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med transporterhvervet et nyt undervisningsmateriale. Det er målrettet til chaufførernes uddannelse og efteruddannelse.
Læs mere

-TUR

 

 

 

 

 

 

 


Klik her hvis du ikke ønsker at modtage mails fra TUR