Undervisningsmaterialer

Fra TUR Forlag kan anbefales:

Vejtransport af farligt gods
- Stort interaktivt undervisningsprogram

Vejtransport af farligt gods
- Stykgods og tank/tankcontainer
Chaufførhåndbog for chauffører ved transport i emballager og tanke. Inklusiv tjekliste.

Lastsikring, surring og stuvning af gods på køretøjer 
- Lærebog og miniguide.
(Ikke specielt lavet for farligt gods, men i særdeleshed relevant)

 
Sikkerhed ved afsendelse og modtagelse af farligt gods 
- Powerpoint slideshow (266 slides). Lavet som lærermateriale til kap. 1.3 uddannelser, men kan også anvendes som lærermateriale på andre farligt gods uddannelser.

OBS!
På Cd'en findes supplerende elev- og lærermateriale omhandlende:

- Klasse 7 - Radioaktive stoffer og genstande

- Klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske produkter

- Farligt gods - som post, på bane, til søs og i luften

Klik her og se et par eksempler fra slide showet.

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag