Love og regler for arbejde med lastbilmonterede kraner og mobilkraner


Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet (AT) er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet og er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser.

En gruppe faglærere fra kranområdet har udarbejdet nedenstående links til AT's bekendtgørelser, vejledninger, anvisninger og meddelelser med særlig interesse for kranområdet:

Lovbekendtgørelse:

1072 - Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - 7. september 2010 - med senere ændringer


Bekendtgørelser:

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet - 151 af 25. februar 2016

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - 1109 - 15. december 1992 - med senere ændringer

Arbejdets udførelse - 559 - 17. juni 2004

Bek. om brug af personlige værnemidler - 1706 af 15. december 2010

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser - 1088 af 28. nov. 2011

Hejseredskaber og spil - 1101 - 14. december 1992 - med senere ændringer

Indretning af tekniske hjælpemidler - 612 - 25. juni 2008 - med senere ændringer


Vejledninger:

B.0.1 - Fjernstyring (trådløs styring) - april 2006

B.1.2 - CE-mærkede maskiner - oktober 2003

B.2.1.1 - Kranførercertifikat - august 2000

At-vejledning 2.10.2-2 - Reflekstøj - februar 2015

D.5.5 - Faldsikring - juli 2007

D.5.6 - Værnefodtøj - april 2007

D.5.7 - Beskyttelseshjelme - marts 2007

E.0.2 - Undervisningspligtige unges arbejde - marts 2007

 


Anvisninger:

2.3.0.1 - Indretning af hejseredskaber - januar 1999

2.3.0.2 - Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber - maj 1996

2.3.0.3 - Belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber - marts 1998

2.3.0.4 - Anhugning - maj 1997

 


Meddelelser:

 

2.02.2 - Personløft med kran - november 1995

2.02.3 - Samløft med kraner - november 1995

2.02.4 - Ståltove (wirer) - november 1995

2.02.5 - Tovlåse til ståltove - november 1995

2.02.6 - Fibertove (tovværk) - marts 1985

2.02.7 - Rulle- og bladkæder - november 1995

2.02.8 - Lænkekæder - november 1995

2.02.10 - Anhugningsgrej - oktober 1996

2.02.11 - Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber - januar 1999

2.04.3 - Transportable personløftere med arbejdsstandplads - juni 1996

 

Yderligere regler

Se Arbejdstilsynets hjemmeside - www.at.dk - og brug evt. søgefunktionen.
Anbefaling: For overblik over regler i arbejdsmiljøet se her.

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag