Brancheudvalg for Togklargøring


Arbejdstagerrepræsentanter


Dansk Jernbaneforbund

Faglig sekretær Jan R. Christensen, Valby (formand)
Dan Kirchhoff, DSB Vedl.
Togklargører Jørn Jessen, Ringsted 
Lokaltillidsrepræsentant Jørgen Kenneth Rasmussen, København

Arbejdsgiverrepræsentanter

DSB
 
Konstitueret afdelingschef, Operatøruddannelser & Undersøgelser, Flemming V. Hansen
Stabschef, DSB Vedligehold A/S, Nils J. Mønsted

DB Schenker Rail Scandinavia A/S
Terminalchef Jan T. Andersen, Taulov


DI - organisation for erhvervslivet
chefkonsulent Michael Boas Pedersen, København (næstformand)


Metro Service A/S

Uddannelseschef Erling Krog, København (tilforordnet)

 

Sekretær for udvalget: Seniorkonsulent Jørgen Jæger, TUR

 
Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag