Guide til RKV (herunder udbud af RKV)

Herunder kan hentes en guide til RKV:

Guide til RKV

Udbud af realkompetencevurdering i forhold til erhvervsuddannelserne inden for transportområdet

TUR har anmodet skolerne om at udfylde skemaet, der kan downloades nedenfor.

På nedenstående skema gives et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder og medarbejdere kan få gennemført realkompetencevurderinger i forhold til EUD på transportområdet.

Med baggrund i en realkompetencevurdering (RKV), kan der enten søges om støtte til konkrete AMUkurser hos kompetencefondene eller der kan indgås uddannelsesaftaler om uddannelse til faglært status (meritvejen).

Skemaet viser således hvilke skoler, som kan gennemføre realkompetencevurderingsforløb.

Hent skemaet: Udbud af RKV 2023