Oplæring og virksomhedsgodkendelse

En transportuddannelse er et godt eksempel på det, man kalder "den danske model", hvor uddannelsen er opbygget efter veksel-uddannelsesprincippet. Det betyder, at eleven skiftevis er på skolen og i oplæringsvirksomheden.

En erhvervsuddannelse varer 3-4 år og består af to dele, nemlig skole- og oplæringsdel. Eleven tilbringer godt 2/3 af tiden i virksomheden.

Vekseluddannelsesprincippet giver gode muligheder for, at skole- og oplæringsdel kommer til at spille godt sammen. Men det stiller også krav til både skolen og oplæringsvirksomheden om at samarbejde om elevens uddannelse.

Det er TUR, der godkender de virksomheder, som ønsker at ansætte en lærling.

Virksomhedsgodkendelse

Elektronisk virksomhedsgodkendelse

Erklæring om oplæring

Uddannelsesbøger

Fastsættelse af uddannelsestid for lærling over 25 år som EUV spor 2

 

Her findes uddannelsesaftalerne