Udbud af realkompetencevurdering i forhold til erhvervsuddannelserne inden for transportområdet

Med baggrund i en realkompetencevurdering (RKV), kan der enten søges om støtte til konkrete AMU-kurser hos kompetencefondene eller der kan indgås uddannelsesaftaler om uddannelse til faglært status (meritvejen).

På transportuddannelser.dk findes et kort over hvilke skoler, som kan gennemføre realkompetencevurderingsforløb.

Gå til kortet på transportuddannelser.dk