Lærepladsformidling

Vil jeres virksomhed ansætte en transport- eller lagerlærling?

Trepartsaftalen fra den 21. november 2020 har et klart mål om, at de faglige udvalg skal være med til at facilitere, at flere elever skal have en læreplads, mens de er på grundforløbet. Denne målsætning støttes op af TUR Lærepladsformidling.

TUR Lærepladsformidling hjælper virksomheder og elever, som er i gang med en transportuddannelse, med at finde hinanden og indgå en uddannelsesaftale på tværs af de lokale skoler.

Har du eller din transportvirksomhed et ønske om mere viden vedrørende hvordan du ansætter en lærling, kan du læse mere på denne side.

Du er også velkommen til at kontakte praktikpladskonsulent Jan Larsen på tlf. 8145 4520 eller mail jl@tur.dk.