Lager- og logistikoperatør

Som faglært lager- og logistikoperatør er man specialiseret inden for logistik og lagerstyring. Den faglærte forstår betydningen af en optimal forsynings-, distributions- og indkøbsstyring. Med sin viden kan den faglærte medvirke til at sikre en effektiv styring af virksomhedens logistikprocesser.

Den faglærte kan udføre alle almindelige arbejdsopgaver i forskellige lagerfunktioner, der kendetegner et moderne lager; herunder benytte diverse hjælpeudstyr til fremtagning, emballering og forsendelse af varer. Den faglærte kan endvidere anvende it-lagerstyring i det daglige arbejde på lageret.

Varighed
Uddannelsen varer 3 ½ år i alt og består af skoleuddannelse og praktisk uddannelse i virksomheden. Uddannelsens 1. trin varer 2 år. Efter 1. trin opnås kompetence som lagermedhjælper.

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesguiden.dk.

Du kan også få mere information om uddannelsen via TURs faktablad faglært lageroperatør med speciale i logistik.