Uddannelsesbøger for lærlinge og elever

Herunder kan du finde information om uddannelsesbøger og oplæringserklæringer, der forekommer under uddannelsen. I uddannelsesbøgerne findes vejledning om arbejdsopgaver til de enkelte oplæringsperioder.

Generelt om Uddannelsesbogen og oplæringserklæringer

I henhold til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser skal lærlingen i løbet af sin uddannelse have udstedt oplæringserklæringer over sit oplæringsforløb i virksomheden. De enkelte erklæringer skal udfyldes og underskrives af en uddannelsesansvarlig person i virksomheden og afleveres til skolen, efter den enkelte oplæringsperiode er afsluttet.

I de oplæringsperioder, der følger efter en skoleperiode, skal oplæringsvirksomheden tilrettelægge oplæringen således, at der sikres beskæftigelse med og opnåelse af færdigheder i de arbejdsfunktioner, der er indlært under den eller de sidste skoleperioder - og på en sådan måde, at skoleuddannelsen og virksomhedsuddannelsen supplerer hinanden.

Det skal tilstræbes, at uddannelsen i oplæringsvirksomheden tilrettelægges således, at der arbejdes med stigende sværhedsgrad, så lærlingen ved afslutningen af den sidste oplæringsperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, der stilles til en færdiguddannet.

I virksomhedsperioden arbejdes der med de normalt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsesområdet. I øvrigt kan lærlingen beskæftiges i virksomheden med fagligt arbejde, der er relevant og værdifuldt for uddannelsen.

Oplæringserklæringer

De enkelte oplæringserklæringer i Uddannelsesbogen er udformet som vurderingsskemaer og tilrettelagt som et aktivt kommunikationsværktøj, hvor virksomhed, skole og lærling/elev løbende kan få et overblik over hele uddannelsesforløbet, efterhånden som det skrider frem. Samtidigt benyttes uddannelsesbogen til at tage konkret bestik af, hvilke kompetencer lærlingen indtil nu har opnået, og hvilke, der endnu mangler, når det videre uddannelsesforløb planlægges.

Det faglige udvalg anbefaler derfor, at det konkrete arbejde med at udfylde uddannelsesbogen foregår ved en samtale mellem lærlingen og virksomhedens oplæringsansvarlige.

Den afsluttende erklæring om oplæring

Udover de enkelte oplæringserklæringer indeholder Uddannelsesbogen også den afsluttende erklæring om oplæring. Den afsluttende erklæring om oplæring er vigtig for at lærlingen kan modtage sit svendebrev, når uddannelsen er afsluttet og bestået. Derfor skal den udfyldes, underskrives og indsendes til TUR (sammen med kopi af skolebeviset), så TUR kan udstede svendebrevet til lærlingen.

 

Download uddannelsesbogen – en papirversion og en digital version

Ambulancebehandleruddannelsen

Fra primo 2023 findes uddannelsesbogen til ambulancebehandlerelever i en digital udgave i form af appen ”Uddannelsesbogen – ambulancebehandler”, som kan håndteres og downloades af eleven via Apples App Store (kommer snart) eller Google Play Store (kommer snart).

Vejledning til brug af appen ”Uddannelsesbogen – ambulancebehandler” (Kommer snart)

I løbet af 2023 vil appen blive introduceret til alle elever på ambulancebehandleruddannelsen.

Elever, som gennemfører uddannelsen via meritmodel 1,2 og 3, skal fortsat anvende papirudgaven af uddannelsesbogen. Den kan downloades her: Uddannelsesbog - Ambulancebehandler

Alle andre transportuddannelser

På de øvrige uddannelsesområder Vejgodstransport, Kranfører, Lufthavsoperatør, Lageroperatør, Buschauffør i kollektiv trafik, Turistbuschauffør, havne- og terminalarbejder anvendes indtil videre en papirudgave af Uddannelsesbogen.

TUR vil de nærmeste år løbende omlægge disse uddannelsesbøger fra papirudgaver til app-baserede udgaver.

Download gældende uddannelsesbøger i papirversion herunder:

Uddannelsesbog - Autohjælp

Uddannelsesbog - Godschauffør

Uddannelsesbog - Kranfører

Uddannelsesbog - Tankbilchauffør

Uddannelsesbog - Flyttechauffør

Uddannelsesbog - Renovationschauffør

Uddannelsesbog - Lageruddannelsen 

Uddannelsesbog - Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesbog - Turistbuschauffør

Uddannelsesbog - Havne- og terminalarbejder 

Uddannelsesbog - Lufthavn speciale Cargo

Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Aircraft servicing

Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Airport service

Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Bagage

Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Cleaning

Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Ground handling