Uddannelsesbøger for lærlinge

Herunder kan downloades en vejledning om de arbejdsopgaver, der forekommer under uddannelsen, og som lærlingen skal gennemgå i oplæringsperioderne.

I de oplæringsperioder, der følger efter en skoleperiode, skal oplæringsvirksomheden tilrettelægge arbejdet således, at der sikres beskæftigelse med og opnåelse af færdigheder i de arbejdsfunktioner, der er indlært under den eller de sidste skoleperioder - og på en sådan måde, at skoleuddannelsen og virksomhedsuddannelsen supplerer hinanden.

Det skal tilstræbes, at uddannelsen i oplæringsvirksomheden tilrettelægges således, at der arbejdes med stigende sværhedsgrad, så lærlingen ved afslutningen af den sidste oplæringsperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, der stilles til en færdiguddannet.

Under virksomhedsuddannelsen arbejdes der med de normalt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsesområdet. I øvrigt kan lærlingen beskæftiges i virksomheden med fagligt arbejde, der er relevant og værdifuldt for uddannelsen.

 

Klik herunder for at downloade gældende uddannelsesbøger:

Uddannelsesbog - Godschauffør

Uddannelsesbog - Kranfører

Uddannelsesbog - Tankbilchauffør

Uddannelsesbog - Flyttechauffør

Uddannelsesbog - Renovationschauffør

Uddannelsesbog - Ambulancebehandler

Uddannelsesbog - Lageruddannelsen 

Uddannelsesbog - Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesbog - Turistbuschauffør

Uddannelsesbog - Havne- og terminalarbejder 

Uddannelsesbog - Lufthavn speciale Cargo

Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Aircraft servicing

Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Airport service

Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Bagage

Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Cleaning

Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Ground handling