Uddannelsesbøger for lærlinge og elever

Nedenfor finder du information om uddannelsesbøger og oplæringserklæringer, der skal udfyldes under uddannelse. Uddannelsesbøgerne findes både som app og i papirversion. TUR arbejder løbende på at digitalisere alle uddannelsesbøgerne.

Vejledning Til Virksomhederne TUR TransportI henhold til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser skal alle lærlinge på transportuddannelserne i løbet af deres uddannelse have udstedt oplæringserklæringer over sit oplæringsforløb i virksomheden. De enkelte erklæringer skal udfyldes og underskrives af en uddannelsesansvarlig person i virksomheden og afleveres til skolen, efter den enkelte oplæringsperiode er afsluttet.

I de oplæringsperioder, der følger efter en skoleperiode, skal oplæringsvirksomheden tilrettelægge oplæringen således, at der sikres beskæftigelse med og opnåelse af færdigheder i de arbejdsfunktioner, der er indlært under den eller de sidste skoleperioder - og på en sådan måde, at skoleuddannelsen og virksomhedsuddannelsen supplerer hinanden.

Det skal tilstræbes, at uddannelsen i oplæringsvirksomheden tilrettelægges således, at der arbejdes med stigende sværhedsgrad, så lærlingen ved afslutningen af den sidste oplæringsperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, der stilles til en færdiguddannet.
I oplæringsperioden arbejdes der med de normalt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsesområdet. I øvrigt kan lærlingen beskæftiges i virksomheden med fagligt arbejde, der er relevant og værdifuldt for uddannelsen.

Oplæringserklæringer
De enkelte oplæringserklæringer i uddannelsesbogen er udformet som vurderingsskemaer og tilrettelagt som et aktivt kommunikationsværktøj, hvor virksomhed, skole og lærling/elev løbende kan få et overblik over hele uddannelsesforløbet, efterhånden som det skrider frem. Samtidigt benyttes uddannelsesbogen til at tage konkret bestik af, hvilke kompetencer lærlingen indtil nu har opnået, og hvilke der endnu mangler, når det videre uddannelsesforløb planlægges.

Udover de enkelte oplæringserklæringer indeholder uddannelsesbogen også den afsluttende erklæring om oplæring. Den afsluttende erklæring om oplæring er vigtig for, at lærlingen kan modtage sit svendebrev, når uddannelsen er afsluttet og bestået.

Digitale uddannelsesbøger
Alle elever og lærlinge skal som præciseret i ovenstående udfylde en uddannelsesbog. Elever, der er i gang med en uddannelse på en af følgende uddannelsesområder, skal anvende en digital version af uddannelsesbogen: Kranfører, Lager- og terminal og Vejgodstransport.

Den digitale uddannelsesbog TUR Transport kan hentes på Apples Store og Google Play.

Du finder vejledning til appen TUR Transport til elever her.

Du finder vejledning til virksomheder her. eller se en video om appen her: Så nemt er det at udfylde uddannelsesbogen.
Se webinar om appens funktioner.
Se PowerPoint og Q&A fra webinaret. 

TUR har udviklet introduktionsmateriale, som skolerne kan anvende for introdukton i brugen af appen TUR Transport. Materialet kan du se her.

Overgangen til den digitale version sker fra januar 2024. Herefter skal alle lærlinge som påbegynder deres hovedforløbsundervisning i 2024 overgå til appen. Alle øvrige lærlinge, som er i gang med deres uddannelse, fortsætter med at bruge deres fysiske uddannelsesbog.

Ambulancebehandleruddannelse
Elever på Ambulancebehandleruddannelsen skal ligeledes udfyldes en digitalversion af uddannelsesbogen.

Den digitale uddannelsesbog TUR Ambulance kan hentes på Apple Store og Google Play.

Du finder vejledning for elever til TUR Ambulance her.

Hent vejledning til den oplæringsansvarlige her. 
Hent vejledning til den uddannelsesansvarlige her. 
Hent vejledning til hospitalsoplæringsvejleder her. 

Ambulancebehandlerelever, som gennemfører uddannelsen via meritmodel 1,2 og 3, skal fortsat anvende papirudgaven af uddannelsesbogen. Ligeledes skal alle ambulancebehandlerelever, som har overstået deres hospitalspraktik fortsat anvende den fysiske uddannelsesbog.

Download gældende uddannelsesbog i papirversion:
Uddannelsesbog - Ambulancebehandler

Uddannelsesbog til øvrige uddannelser i papirversion
På de øvrige uddannelsesområder Lufthavsoperatør, Buschauffør i kollektiv trafik, Turistbuschauffør, havne- og terminalarbejder anvendes en papirudgave af uddannelsesbogen.

Download gældende uddannelsesbog i papirversion:

Uddannelsesbog - Autohjælp
Uddannelsesbog - Buschauffør i kollektiv trafik
Uddannelsesbog - Turistbuschauffør
Uddannelsesbog - Havne- og terminalarbejder 
Uddannelsesbog - Lufthavn speciale Cargo
Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Aircraft servicing
Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Airport service
Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Bagage
Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Cleaning
Uddannelsesjournal Lufthavn EUD 2010 - Specialet Ground handling

TUR vil de nærmeste år løbende omlægge disse uddannelsesbøger fra papirudgaver til app-baserede udgaver. Mister du din uddannelsesbog til uddannelserne Vejgodstransport, Kranfører eller Lager-og terminaluddannelsen, bedes du kontakte TUR med henblik på erhvervelsen af en ny uddannelsesbog.