Buschauffør i kollektiv trafik

Som faglært buschauffør i kollektiv trafik kan man udføre mange former for personbefordring; f.eks. bybuskørsel, handicapkørsel eller kørsel med rutebil i landdistrikter.

Den faglærte buschauffør kan foretage almindelig eftersyn og rengøring, udbedre mindre driftsfejl samt udføre personbefordring således, at der er sikkerhed for egne kunder og øvrige trafikanter under hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø samt energi- og miljørigtig kørsel.

Den faglærte har viden om miljø, sprog og internationale forhold i personbefordringserhvervet og forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service i forhold til virksomhedens kunder og produkter.

Varighed
Uddannelsen varer 3 år i alt og består af skoleuddannelse fordelt på grundforløb og hovedforløb, samt praktisk uddannelse i virksomheden. Uddannelsens trin 1 varer 1 år. Efter trin 1 opnås kompetence som buschauffør.

Aldersbegrænsning
Man skal være fyldt 21 år for at opnå buskørekort til erhvervsmæssig personbefordring (kategori D-ep) samt kvalifikationsbevis. 

Fra den 1. juli 2022 skal man være 18 år for at påbegynde uddannelsen. 

Læs mere om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik på uddannelsesguiden.dk.

Du kan også få mere information om uddannelsen via TURs faktablad Faglært buschauffør i kollektiv trafik.