Om TUR

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

TUR ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for transportbranchen og er en interesseorganisation, der har til formål at varetage transporterhvervets uddannelsesmæssige interesser over for de offentlige uddannelsessystemer.

Følgende organisationer er repræsenteret i TUR:
3F, DI, DE, DSB, Dansk Jernbaneforbund, Danmarks Fiskeriforening, Danske Regioner, Kommunal Brandvæsen, FOA og Privatbanernes AF.

Parterne i TUR bemander de rådgivende udvalg, som er nedsat i henhold til lovgivningen. Udvalgene er sammensat, så der er lige mange arbejdstagere og arbejdsgivere i de enkelte udvalg i såkaldte paritetiske udvalg.

Udvalgene varetager uddannelsesinteresserne inden for områderne:

  • Gods på landevej og bane
  • Personbefordring med bil, bane og bus
  • Terminaler, herunder havne og lufthavne
  • Oplagring i produktion, engros og detail
  • Redning, brand og ambulance
  • Erhvervsfiskeri

Den daglige drift varetages af TURs sekretariat, hvis primære opgave er at betjene bestyrelsen og de enkelte udvalg, samt at holde kontakt og være i dialog med uddannelsessteder, ministerier og styrelser.