Diplomingeniør/professionsbachelor - trafik og transport

Uddannelsen i trafik og transport gennemgår alle former for trafik og trafikplanlægning. Det gælder både vejtrafik, kollektiv trafik og jernbaner samt godstransport og logistik.

På uddannelsen vil du få en bred viden om kollektiv trafikplanlægning, vejtrafikplanlægning og jernbanetrafikteknik. Du lærer om såvel den planlægningsmæssige side af sagen som om drift og optimering af trafik.

Du får undervisning i fagene:

 • matematik, statistik og fysik
 • vejtrafik
 • kollektiv trafik
 • trafikmodeller
 • jernbanetrafikteknik
 • godstransport og logistik
 • trafiksikkerhed
 • geografiske informationssystemer
 • transportøkonomi
 • regnskabslære og virksomhedsøkonomi
 • operationsanalyse

Studiet giver dig jobmuligheder i kommuner og regioners planlægningsafdelinger, i trafik- og transportselskaber, i statslige styrelser eller i rådgivende ingeniørfirmaer.

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesguiden.dk.