Ny bekendtgørelse om kvalifikationskrav

26. august 2015

Trafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ændret bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Ændringerne i bekendtgørelsen drejer sig primært om:

Ophævelse af krav om mindst et års erfaring ved national buskørsel
Det hidtil gældende krav om mindst et års erfaring som fører af lastbil eller bus ved national buskørsel ud over en radius på 50 km fra bussens hjemsted ophæves. Den danske særregel om krav om mindst to års erfaring ved buskørsel til udlandet bibeholdes.

Nye krav til førere af ikke-erhvervsmæssig buskørsel
Med den ændrede bekendtgørelse frafalder det røde kvalifikationsbevis og følgende krav til førere af ikke-erhvervsmæssige busser gør sig gældende:

  • Førere, der modtager betaling for at føre bussen, f.eks. en lærer eller pædagog, er omfattet af krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse.
  • Førere, der ikke modtager betaling for at føre bussen, f.eks. et ulønnet medlem af en idrætsforening, skal ikke opfylde krav om uddannelse. Ved kørsel til udlandet er denne målgruppe dog omfattet af krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse.

  • Førere af busser, der anvendes til rent privat kørsel, dvs. kørsel med den nærmeste familie og nære venner både her i landet og i udlandet, skal ikke opfylde krav til uddannelse.

Ny praksis for gyldigheden af CUB
Den ændrede bekendtgørelse indeholder endvidere en ny praksis for beregningen af gyldigheden af et chaufføruddannelsesbevis efter gennemført efteruddannelse. Dette betyder, at såfremt en gods- eller buschauffør gennemfører efteruddannelse inden for de sidste tre måneders gyldighed af det gamle chaufføruddannelsesbevis, vil det nye bevis fremover blive udstedt med gyldighed i fem år fra udløbet af det gamle bevis.

Ikrafttrædelse
Ændringerne vedrørende beregning af gyldigheden af chaufføruddannelsesbevis og vedrørende erfaringskravet trådte i kraft den 15. juli 2015, mens ændringen vedrørende førere af ikke-erhvervsmæssige busser, hvor føreren modtager betaling for at føre bussen, træder i kraft den 10. september 2015.

Den nye bekendtgørelse har fået følgende nr. og dato: BEK nr. 877 af 08/07/2015

Trafikstyrelsen har ændret navn til Trafik- og Byggestyrelsen.

– TUR

facebook twitter