Uddannelse af faglærere til "Transportbranchens uddannelse for lærepladsansvarlige medarbejdere" er klar

25. april 2016

Transportbranchen lancerer nu en særlig mentoruddannelse for oplæringsansvarlige i virksomhederne. Dette sker som et led i kampagnen ”Succes på vejen” under titlen ”Transportbranchens uddannelse for lærepladsansvarlige medarbejdere – Vejen til det succesfulde lærlingeforløb”. Samtidig udbyder TUR nu en særlig uddannelse af de faglærere som skal varetage undervisningen på skolerne.

MentorSamarbejde

Transportbranchens uddannelse for lærepladsansvarlige medarbejder
I mange virksomheder vil der ofte være uddannelsesansvarlige og oplæringsansvarlige medarbejdere. De uddannelsesansvarlige er de personer i virksomheden, der har det overordnede formelle ansvar for lærlingenes praktikuddannelse. Dette indbefatter reelt et juridisk og administrativt ansvar.

De oplæringsansvarlige er de personer, der i det daglige er ansvarlig for at lærlingen bliver oplært i praktikperioderne i virksomheden. Afhængig af virksomhedens størrelse kan der være en eller flere oplæringsansvarlige knyttet til en lærling. Under alle omstændigheder som omfatter arbejdet kontakt til lærlingen i det daglige, koordinering af oplæringsindsatsen og kontakt med erhvervsskolen.

Det er vigtigt at de uddannelses- og oplæringsansvarlige har lyst og energi til at påtage sig opgaven, og det er vigtigt at disse medarbejdere er klædt på til at løfte opgaven i virksomheden og over for lærlingen.

Transportbranchens uddannelse for lærepladsansvarlige medarbejdere vil blive udbudt som en AMU-uddannelse af 2 til 3 dages varighed.

Uddannelse af faglærere til den kommende uddannelse
Transporterhvervets Uddannelser har besluttet at udbyde en særlig uddannelse for de faglærere som fremover skal gennemføre Transportbranchens uddannelse for lærepladsansvarlige medarbejder. Dette sker for at sikre en ensartet national standard på uddannelsen.

Under uddannelsen vil der blive udarbejdet en vejledende lektionsplan for uddannelsesforløbet samt foretaget en gennemgang af de centrale emner på området. Desuden vil uddannelsen fokusere på formidlingsopgaven, således at faglærerne er klædt på til at møde en bred vifte af medarbejdere fra virksomhederne.

Faglærerkursus for undervisere på Transportbranchens uddannelse for lærepladsansvarlige medarbejdere som er et 2-dages kursus (to enkelt dage med en uges mellemrum), finder sted på flg. tidspunkter:

Onsdag den 18. maj kl. 09.00 til 17.00 på EUC Lillebælt

samt

Onsdag den 25. maj kl. 09.00 til 16.00 på EUC Lillebælt (opfølgningsdag).

Undervisere på faglærerkurset er: Peter Brøgger og Jette Grundahl Lindskov.

Tilmelding dig her via dette link

Læs mere om kurset her

-TUR

 

facebook twitter