Kompetencevurderinger kan snart gennemføres forud for erhvervsuddannelse

6. juni 2016

Fra 1. juli er det ikke længere et krav at være optaget på en erhvervsuddannelse for voksne for at få foretaget en kompetencevurdering til brug for uddannelsen, skriver uvm.dk.

Bøgerpåbord

Ændringen skal gøre det nemmere at få overblik over, hvor stor en del af allerede oparbejdede erfaringer og kompetencer, der kan gøre det ud for dele af en erhvervsuddannelse.

I dag er det et krav, at voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse for voksne (euv), skal være optaget på en uddannelse eller have indgået en uddannelsesaftale for at kunne få vurderet, hvilke kompetencer der kan godskrives. Det har minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby valgt at ændre på.

Læs hele nyheden uvm.dk her

-TUR

facebook twitter