Arbejdsmiljøet er rykket ind på uddannelserne

29. maj 2016

Et samarbejde mellem Transporterhvervets uddannelser (TUR) og BAR transport og engros klæder lærere på til at tænke det gode arbejdsmiljø ind i al undervisning på skolerne.

Arbejdsmiljø

"Optræk til ulykker må ikke ske forgæves," fastslår Kjeld Jensen, miljøkonsulent fra 3F. Han er sammen med Susanne Linhart, chefkonsulent i DI og Jørgen Gregersen, uddannelseskonsulent ved TUR initiativtager til et samarbejde, der sikrer, at lærerene på transporterhvervets uddannelser videregiver en god arbejdsmiljøadfærd til eleverne på skolerne.

Lærerne skal være gode rollemodeller
Baggrunden for samarbejdet er, at BAR transport og engros på nogle uddannelsesbesøg oplevede uhensigtsmæssig arbejdsmiljøadfærd hos nogle af lærerene. Det gav anledning til nytænkning indenfor uddannelsessystemet. Hvordan kunne man sikre, at lærerene var de bedste rollemodeller, og at alle fik den bedste arbejdsmiljøadfærd med efter endt uddannelse?

"Det handlede om, at lærerne havde fokus på nogle andre ting end arbejdsmiljø, og det betød rent praktisk, at eleverne kunne risikere at få en uhensigtsmæssig arbejdsmiljøadfærd med sig ud i arbejdslivet. Det ville vi gerne være med til at undgå. Når vi talte med lærerne, var de helt klar over, at de var rollemodeller, og at deres adfærd burde være upåklagelig. Men de havde ikke tænkt over de praktiske eksempler, som vi kunne pege på", forklarer Kjeld Jensen.

Læs hele nyheden her

-TUR

facebook twitter