Nyt ajourføringskursus til OST-chauffører godkendt

2. august 2017

Nyt AMU-kursus til ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik er klar til at blive taget i brug.

Nyt -ajourfoeringskursus -til -OST-chauffoerer -godkendt

Målgruppen er chauffører, der udfører, eller tidligere har udført, offentlig servicetrafik, og som lovligt kan udføre erhvervsmæssig personbefordring. Endvidere har deltageren tidligere gennemført følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Introduktion til offentlig servicetrafik (1 dag) og Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer (2 dage).

Kurset afsluttes med en teoretisk prøve i de emner, der indgår i undervisningen. Prøven, som aflægges i Multitest, består af en række multiple choice-spørgsmål, som skal besvares inden for en tidsramme af 20 minutter. Når prøven er bestået, og faglæreren vurderer, at målene for uddannelsen er nået, udstedes der et branchecertifikat til deltageren.

Målbeskrivelse og vejledning til undervisningen kan hentes i Skolernes Rum på tur.dk

- TUR

facebook twitter