Lokal tillidsmand hædres for at satse på lærlinge og motivere til uddannelse

9. november 2017

Lageroperatør Carsten Olsen fra virksomheden Brødrene Dahl i Randers belønnes med uddannelsespris for arbejdet med at skabe lærepladser og sikre en kvalificeret arbejdskraft til fremtiden.

Lokal -tillidsmand -haedres -for -at -satse -paa -laerlinge -og -motivere -til -uddannelse

Carsten Olsen, lager- og logistikoperatør hos Brødrene Dahl i Randers, har modtaget TURs uddannelsespris for en særlig indsats for udviklingen af de faglige uddannelser. Prisen faldt på baggrund af initiativ til markant at øge antallet af ungdomslærlinge hos sin arbejdsgiver og for at stå i spidsen for en indsats, der løftede de erfarne medarbejdere til faglært niveau.

Carsten Olsen er tillidsrepræsentant for sine kolleger og han har gennem hele sin karriere troet på værdien af uddannelse. Carsten var personligt en af frontløberne ved ”Meritvejen”; et særligt afkortet voksenerhvervsuddannelsesforløb, der løftede ham selv og hans erfarne lager- og logistikkollegaer til faglært niveau med titlen som lager- og logistikoperatør.

Megastolt og fremsynet
- Jeg er megastolt over at få den anerkendelse. Vi er jo nødt til at fremtidssikre os i forhold til det aldersgennemsnit vi ser i branchen lige nu. Hvis vi kan samle et helt hold lærlinge, er vi i gang med noget af det rigtige for virksomheden – også for lærlingene, så de ikke føler sig så alene, men har nogle jævnaldrende at støtte sig til, siger Carsten Olsen.

I foråret 2017 tog Carsten initiativet til at øge antallet af ungdomslærlinge hos Brødrene Dahl markant. Det førte til, at virksomheden besluttede, at antallet af lærlinge skulle udgøre hele 10% af arbejdsstyrken. Det betyder, at der løbende vil være ca. 20 lager- og logistiklærlinge på landsplan i Brødrene Dahl Danmark.

- Dem der kender mig, siger om mig, at jeg har et stort socialt hjerte, og jeg vil rigtig gerne gøre den indsats, som det kræver for at støtte lærlingene. Det kræver en indsats at løfte dem igennem, men vi må også gøre vores for, at de klarer sig, siger Carsten Olsen.

Carsten har i en årrække deltaget aktivt i arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg for lager- og logistikuddannelsen på Tradium og han har derudover virket som censor ved uddannelsen. På sin arbejdsplads har han været stærkt medvirkende til, at stort set alle kolleger er blevet realkompetencevurderet til lager- og logistikuddannelsen og derefter har gennemført ”Meritvejen” til faglært niveau.

Prisen blev overrakt den 9. november på TURs årlige strategikonference.

- TUR

Om Carsten Olsen
Carsten er lager- og logistikoperatør på Brødrene Dahls lager i Randers.
Carsten er tillidsrepræsentant for kollegerne.
Carstens indflydelse på arbejdspladsen har ført til, at stort set alle kolleger er blevet realkompetencevurderet til lager- og logistikuddannelsen og derefter har gennemført ”Meritvejen” til faglært niveau.
Carsten har i en årrække deltaget aktivt i det lokale uddannelsesudvalg for lager- og logistikuddannelsen på Tradium.
Carsten har i en årrække virket som censor ved uddannelsen lager- og logistikoperatør.
Carsten var en af de første, der gik i gang med uddannelsen Meritvejen til lager- og logistikoperatør for 14-15 år siden.

Om TURs uddannelsespris
TUR uddeler hvert år et hæderslegat i form af et pengebeløb til en person, organisation eller institution, der har ydet en særlig indsats for udviklingen af de faglige uddannelser med særlig vægt på uddannelse af personer og grupper, der normalt er kortuddannede, og som ikke har særlige traditioner for kompetenceudvikling via uddannelse. Den særlige indsats kan tillige være rettet mod at højne status for faglig uddannelse.

TURs uddannelsespris 2017 tilfaldt Carsten Olsen, lager- og logistikoperatør hos Brødrene Dahl i Randers, for at tage initiativ til, at hans arbejdsgiver skulle øge antallet af ungdomslærlinge markant, og AMU-Fyn ved uddannelseschef Finn Ravn og uddannelseskonsulent Karin Sørensen for arbejdet med særligt tilrettelagte IGU-forløb, der opkvalificerer flygtninge, og familiesammenførte til flygtninge, til at arbejde i busbranchen.

Om TUR: www.tur.dk 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag