Stadig stor mangel på praktikpladser

15. december 2010

Tag en ekstra lærling. Sådan lyder budskabet fra Undervisningsministeriet, der i de kommende dage sender breve til samtlige praktikpladsgodkendte virksomheder med opfordring om at oprette flere praktikpladser.

De seneste tal fra Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik, der er opgjort pr. 31. oktober 2010, viser en stigning på 20 % i antallet af indgåede uddannelsesaftaler inden for hele EUD området. Inden for transport og logistik er der registreret en stigning på 16 % - i alt er der her indgået 1.243 uddannelsesaftaler pr. ultimo oktober 2010. Samtidig er der inden for transport og logistik registreret et markant fald i antallet af praktikpladssøgende elever, idet hele 27 % færre elever står uden praktikplads.

7.681 mangler praktikplads
Til trods for denne positive udvikling er der stadig 7.681 EUD elever, der er registreret som praktikpladssøgende og dermed står uden praktikplads. Det er en stigning på 20 % i forhold til samme opgørelse i 2009. Derfor opfordrer Undervisningsministeriet alle praktikpladsgodkendte virksomheder til at ansætte flere lærlinge - dette via et brev, der i de kommende dage ender i postkassen hos i alt 63.000 virksomheder.

I en pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet udtaler undervisningsminister Tina Nedergaard følgende om praktikpladssituationen: "Det er et stort problem for de unge og et stort problem for de danske virksomheder, der kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft inden for en række områder. Eleverne er ikke kun en udgift for virksomhederne. De bidrager til kulturen på arbejdspladserne. De kommer med ny viden fra uddannelserne og er ivrige efter at arbejde med og dygtiggøre sig inden for deres fag. Derfor har vi hævet bonussen fra 50.000 kroner til 70.000 kroner og opfordrer virksomhederne til at overveje en ekstra gang, om de har mulighed for at tage en ekstra elev."

Undervisningsministeren har sendt brevet i fællesskab med formændene for Dansk Arbejdsgiverforening, LO, KL, Danske Regioner, Danske Erhvervsskoler - Lederne og SOSU-Lederforeningen.

Læs Undervisningsministeriets pressemeddelelse - klik her.

Andre relevante links

emu.dk - Danmarks Undervisningsportal målrettet erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende arbejde

praktikpladsen.dk - mødested for elever og virksomheder

TURs praktikpladsstatistik - de seneste tal inden for transport- og logistikområdet

Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik - de seneste tal inden for samtlige erhvervsuddannelser

-TUR

facebook twitter