Antallet af uddannelsesaftaler slår rekord

13. december 2011

I de seneste tre måneder er der indgået cirka 735 uddannelsesaftaler på transportområdet. Det er en stigning på 30 procent i forhold til samme periode året før.

Hvor AMU-området den seneste tid har oplevet et massivt fald i aktiviteten på transportområdet, ser det noget anderledes og mere positivt ud for erhvervsuddannelserne. Den seneste praktikpladsstatistik opgjort af Undervisningsministeriet viser, at der i år er indgået rekordmange uddannelsesaftaler set i forhold til de forrige år og helt til tilbage til 2003, som statistikken dækker over. 

August, september og oktober i år har været særligt gode, idet praktikpladsstatistikken viser, at der i denne periode er indgået cirka 735 uddannelsesaftaler på transportområdet. Det er en stigning på cirka 30 procent, når der sammenlignes med samme periode sidste år.

Sammenligner man yderligere med samme periode i de foregående år, må de sidste tre måneder siges at være ekstraordinære gode. I 2009 blev der indgået 322 uddannelsesaftaler i samme periode og i 2008 var tallet 258, hvilket svarer til en stigning på henholdsvis 128 procent og 160 procent.

Derudover viser statistikken, at der samtidig er færre praktikpladssøgende elever og færre elever i skolepraktik, sammenlignet med samme tre måneder året før.

Sekretariatschef i TUR Hans Christiansen udtaler:

- Det er glædeligt at se, at erhvervsuddannelserne har fået deres fodfæste i den danske transportbranche, og at virksomhederne tager ansvar for at sikre branchen en faglært- og højt kvalificeret medarbejderstab. Der er ikke nogen tvivl om, at den indførte præmie- og bonusordning, hvor arbejdsgivere kan få op til 70.000 kr., pr. uddannelsesaftale har haft en gavnlig effekt på dette område, og at ordningen har været med til at udbrede en solid lærlingekultur i transportbranchen. Derfor er det også med stor glæde, at vi har kunnet konstatere, at den nye regering vil videreføre ordningen som en del af en forstærket praktikpladsindsats i 2012.

Alle tallene fra praktikpladsstatistikken kan hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk. Nøgletal fra transporterhvervets uddannelser kan ses her: >Praktikpladsstatistik


- TUR


facebook twitter