Transportuddannelserne holder skansen på praktikpladserne

10. november 2011

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort september måneds praktikpladsstatistik, som viser en overordnet stigning i antallet af praktikpladssøgende elever samt et fald i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. På transportområdet er situationen uændret i forhold til august og sammenlignet med tallene fra 2010 tegner der sig en positiv udvikling. 

I september måned blev der indgået 202 uddannelsesaftaler inden for transporterhvervets uddannelser og med udgangen af måneden var der registreret 2.061 igangværende uddannelsesaftaler. Herudover var der 113 i skolepraktik og 197 praktikpladssøgende elever ifølge Undervisningsministeriets netop offentliggjorte praktikpladstal.

Sammenligner man med tallene fra september måned sidste år, så viser de 266 flere igangværende uddannelsesaftaler på transportområdet, svarende til en stigning på knap 15%. Samtidig er der færre elever i skolepraktik og færre praktikpladssøgende elever registreret.

Det kan konkluderes, at hvor der overordnet på hele EUD-området indgås færre uddannelsesaftaler og registreres en stigning i antallet af elever, der er på udkig efter en praktikplads, så viser transportområdet en positiv udvikling med flere igangværende uddannelsesaftaler og færre SKP-elever.

Se nøgletallene for TURs område klik her eller se praktikpladstallene for hele EUD-området på Undervisningsministeriets hjemmeside: Klik her.


- TUR
 

facebook twitter