Stigende aktivitet på transportområdets AMU-kurser

3. december 2013

Den seneste AMU-statistik fra Undervisningsministeriet viser stigende aktivitet på flere af transportområdets kurser.

Undervisningsministeriet har netop opgjort AMU-aktiviteten til og med 3. kvartal 2013. Opgørelsen viser en samlet stigning på lidt over 9 procent på transportområdets AMU-kurser fra 2012 til 2013. I løbet af de første 9 måneder i 2012 blev der nemlig registreret 69.171,6 elevuger på transportområdets AMU-kurser - ved samme måling for 2013 er antallet af elevuger netop opgjort til 76.116,2.

Flere kurser er i fremgang
"Godstransport med lastbil" er et af de meget populære kurser inden for transportområdet. I 2012 blev der her registreret 12.743,4 elevuger i løbet af de første 9 måneder. Ved opgørelsen af aktiviteten for samme periode i 2013, var antallet af elevuger oppe på 14.947,7, hvilket svarer til en stigning på knap 15 procent.

Inden for lager og logistik har man med kurset "Gaffeltruck certifikatkursus B" også oplevet fremgang, når man ser på udviklingen fra 2012 til 2013. I løbet af årets første 9 måneder i 2012 blev der registreret 11.683,7 elevuger. Ved den seneste opgørelse er der sket en stigning i aktiviteten, idet antallet af elevuger ved registreringen til og med 3. kvartal i 2013 er steget til 12.123,9 elevuger i alt. Det svarer til en stigning på 3,6 procent.

Samme udvikling ses også i aktiviteten på kurset "Personbefordring med bus". I 2012 blev der her registreret 8.135,6 elevuger efter årets første 9 måneder. Ved den seneste opgørelse for 3. kvartal 2013 er der registreret 9.593,7 elevuger. Det vil sige en stigning på 15 procent fra 2012 til 2013.

Udvalgte nøgletal
>Se udvalgte nøgletal inden for TURs område.

Hele statistikken
>Hent hele statistikken i databanken på Undervisningsministeriets hjemmeside.

-TUR

 

 

 

 

facebook twitter