Markant fald i antallet af uddannelsesaftaler i 2013

12. februar 2014

I alt har 1.354 fået en uddannelsesaftale i hus i løbet af 2013 inden for transportområdet. Det er noget lavere end antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 2012.

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort praktikpladsstatistikken for 2013. Den viser, at der til og med december måned indgået i alt 1.354 uddannelsesaftaler i 2013 inden for transportområdet. Det giver et fald på knap 46 procent i forhold til samme måling i 2012, hvor der ved udgangen af december var indgået i alt 2.507 uddannelsesaftaler.

Ser man nærmere på de igangværende uddannelsesaftaler, er der pr. 31. december 2013 i alt 2.033 registrerede aftaler. Det er knap 26 procent lavere end ved udgangen af december 2012, hvor man kunne opgøre 2.744 igangværende uddannelsesaftaler.

Inden for transportområdets skolepraktikordning er der desuden sket en stigning på 10 procent, idet der i år er registreret 122 igangværende elever i skolepraktik ved udgangen af december. I 2012 lå dette tal på 110.

Samtidig er der sket en stigning i antallet af praktikpladssøgende elever, da der den 31. december 2013 er opgjort 210 elever uden en læreplads inden for transportområdet. I 2012 lå dette tal på 168 praktikpladssøgende elever ved udgangen af året. Det indebærer en stigning på i alt 20 procent.

Alle tallene er trukket fra Undervisningsministeriets databank.

Se udvalgte nøgletal for TURs område via dette link: TUR praktikpladsstatistik

Se praktikpladstallene for hele EUD-området hos UVM via dette link: EUD praktikpladsstatistik

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag