Elever med for lavt gennemsnit får en chance til på sommerskole

24. august 2015

Erhvervsskolereformen har skærpet adgangskravene til skolerne, men i Holbæk Kommune har de etableret sommerskoleforløb for de unge, som ikke har gennemsnittet til at komme ind.

drengskole

Dansk og matematik på agendaen

På de nyoprettede sommerskoler, bliver de unge bl.a  undervist i dansk og matematik - fag, hvor det efter erhvervskolereformen er trådt i kraft, kræves at man har 02 eller derover i karakter, for at komme ind. Sommerskolerne har  bevirket at 10 unge alligevel kan starte skoleforløb  i år.

Håndterer eksamensangst

Sommerskolerne afvikles i samarbejde med EUC Nordvestsjælland og projektet har ikke kun et fagligt fokus. Da flere af de unge fx lider af eksamensangst, er det også en problematik man har fokus på at arbejde med. De unge bliver blandt andet tilbudt individuelle walk and talks hvor de kan vende deres bekymringer og udfordringer, med at gå til eksamen, med en mentor.

Holbæk Kommune har valgt at prioritere at sommerskolerne bliver holdt som internat. Det, at de unge opholder sig på skolen hele tiden, og bl.a. spiser sammen, og tager på udflugter, har været med til at opbygge et fællesskab, hvor de ikke har følt sig alene med deres udfordringer med adgangskravene til at starte et skoleforløb.

God normering giver stort udbytte

At de unge får så stort et udbytte af sommerskolen, har en del at gøre med en god normering:

"Det er jo nemmere at imødekomme 4 elevers behov, når man er to lærere, end når man står foran 25 elever. Nogle af dem siger at de har lært mere her end i 10.klasse", fortæller en af lærerne, Pia Lykke Kongsgaard fra Holbæk Lilleskole.

Forsøget med sommerskolen henvender sig til afgangselever, der er tæt på at opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Foreløbig kører forsøget to år, hvilket vil sige også i 2016.

-TUR

 

facebook twitter