TUR: Det er ikke rimeligt at man skal vente 14 dage på at aflægge fornyet prøve

12. december 2016

I forbindelse med høringen over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort, gør TUR indsigelser: Det er ikke rimeligt at man først kan aflægge fornyet teoretisk eller praktisk prøve, 14 dage efter den seneste prøve.

Kørekort (1)

Alvorlig administrativ pind i hjulet

Den foreslåede passus vil udelukkende komme til at fungere som en alvorlig administrativ hindring i forbindelse med afvikling af teori- og praktiske prøver, og det uden at det på det praktiske, som på det pædagogiske plan, giver mening i forhold til at kvalitative forbedringer. I dag er det fx langt fra alle prøver (der ikke bestås), der kræver mere undervisning - ofte handler det mere om at eleven, mere eller minder tilfældigt, sætter kryds i Nej i stedet for Ja, i en enkelt svarmulighed til teoriprøven - hvilket så afgør det samlede udfald.

TUR: Foreslået karenstid er overflødig

Hovedparten af AMU-skolerne håndterer i dag i øvrigt prøvebestilling og -aflæggelse uden administrative forhindringer, i et godt samarbejde med det lokale politi. Derfor, påpeger Hans Christiansen, sekretariatschef i TUR, er den foreslåede karenstid overflødig.

Læs hele TURs indsigelse til Transport- og Bygningsminsteriet her

- TUR

 

 

facebook twitter