Chauffører, der transporterer levende dyr, har svært ved at finde vej til relevant lovpligtig efteruddannelse

7. februar 2017

En ny rapport tegner et billede af, at chauffører og vognmænd, der transporterer levende dyr, har svært ved at finde vej til lovpligtig efteruddannelse, der er relevant for dem.

Chauffører, der transporterer levende dyr, ved ikke nok om deres muligheder for efteruddannelse

At transportere levende dyr er et job, som kan være stressende med tunge løft, meget ansvar og krav om nøje kendskab til regler inden for dyrevelfærd, køre- og hviletider og mange andre forhold, som kan have stor indflydelse på, om transporten foregår ordenligt.

Som en del af den lovpligtige efteruddannelse inden for transportområdet, er det oplagt for mange chauffører og vognmænd, der arbejder med tranport af levende dyr, at få opdateret deres kompetencer i forhold til dyretransport. Men desværre lader det til, at chaufførerne oplever problemer med at finde frem til det mest optimale uddannelsesforløb, der passer til dem, når de er på udkig efter efteruddannelse.

TUR har fået udarbejdet en ny rapport, der kortlægger tendenser omkring efteruddannelse af chauffører, som kører med levende dyr.

Rapportens tre hovedpointer:

1. Chauffører og vognmænd ved ikke nok om mulighederne for lovpligtig efteruddannelse

Generelt efterspørger vognmænd og chauffører mere information omkring lovgivning og nye regler på området for dyretransport. Og i særdeleshed mangler de information om, hvilke muligheder der er relevante for dem, når de skal vælge lovpligtig efteruddannelse.

I forbindelse med lovpligtig efteruddannelse findes der to uddannelsesforløb, som er målrettet chauffører, der transporterer levende dyr:

  1. EU-Efteruddannelse for godschauffører (obligatorisk del, 3 dage) kombineret med Ajourføring for dyretransportchauffører (2 dage)
  2. EU-efteruddannelse for dyretransportchauffører (5 dage)

2. Man kan ikke forvente at virksomhederne har styr på, hvilke skoler der udbyder hvilke kurser

Efter alt at dømme tager skolerne ikke altid udgangspunkt i branchens behov for uddannelse. Undervisningsministeriet har godkendt tre skoler til at udbyde og afholde uddannelser om transport af levende dyr. Da man ikke kan forvente, at virksomhederne har styr på, hvilke skoler der udbyder hvilke kurser, bliver skolerne nødt til at blive bedre til at samarbejde.

Hvis en skole ikke har det kursus, som virksomheden efterspørger, må skolen fortælle virksomheden, hvilken skole der, udbyder det enkelte kursus.

3. Chaufførerne vil lære mere

Chaufførerne har ansvaret for, at diverse forhold er i orden, når de transporterer levende dyr. Tilsyneladende efterspørger flere chauffører mulighed for at lære mere om emnet ”transportegnethed” – altså om hvor vidt dyrene er egnet til at blive transporteret eller ej. Blandt andet kunne flere godt tænke sig, at undervisningen på området omfatter konkrete eksempler via video, som de kan diskutere ud fra. Derudover efterspørger chaufførerne også et mere ensartet vurderingssystem, når de skal vurdere, om et dyr er egnet til transport.

Baggrund for ”Analyse af uddannelsesbehov for chauffører der transportere levende dyr”

Det er dyretransportchaufførens opgave at håndtere dyrene korrekt efter de regler, der er for afhentning, selve transporten og ved aflæsning. Der er mange faktorer og situationer, der skal tages højde for – bl.a. skal chaufføren yde den nødvendige indsats, hvis der sker en ulykke, eller hvis et eller flere dyr bliver syge under transporten. Derudover skal chaufføren konstant være opmærksom på risikoen for at være smittebærer, derfor er der specifikke krav til personlig hygiejne, rengøring og desinfektion.

Ca. 5000 personer arbejder inden for jobområdet ”Transport af levende dyr”. Det er typisk chaufførarbejdspladser, men det gælder bl.a. også ledsagere, mellemledere, disponenter, personale på samlesteder og administrativt arbejde.

Hent hele rapporten ”Analyse af uddannelsesbehov for chauffører der transportere levende dyr”

- TUR

facebook twitter