AMU.nu er i luften

18. maj 2018

AMU.nu er en ny hjemmeside, hvor man altid kan finde alle de AMU-kurser, der udbydes som fjernundervisning. 

AMU.nu

I forlængelse af den netop indgåede trepartsaftale, som sætter øget fokus på fjernundervisning, har TUR Forlag skabt en platform, der på tværs af brancher overskueliggør, hvilke kurser på arbejdsmarkedsuddannelserne, der kan gennemføres som hel eller delvis fjernundervisning.

Fjernundervisning giver frihed
Et fjernundervisningsforløb er et kursus, hvor deltageren ikke møder op på en skole, men tager undervisningen online.

Delvis fjernundervisning er kurser, hvor deltageren tager en del af forløbet online og møder op til de dele af undervisningen, der kræver fysisk tilstedeværelse. Det kan eksempelvis være, når der er behov for at lære praktiske færdigheder.

Når kravet til fysisk tilstedeværelse begrænses eller helt fjernes, oplever deltageren en øget frihed i forhold til at kunne planlægge sin opkvalificering og uddannelse, så den passer ind i en travl hverdag.

Alle brancher og efteruddannelsesudvalg kan findes på amu.nu
Det er ikke udelukkende transportuddannelserne, der kan findes på AMU.nu.

AMU.nu giver en indgang til at finde alle de AMU-kurser, der udbydes for alle brancher i Danmark. Med søgefunktionen er det muligt at finde et specifikt kursus eller bruge et af filtrene til at begrænse søgningen.

Målgruppe
AMU.nu er målrettet alle, der har en erhvervsrettet uddannelse, og under udviklingen af AMU.nu har der derfor været stor fokus på brugervenlighed.

Gå til amu.nu

- TUR

TUR Forlag udvikler og udgiver materialer til alle former for uddannelser inden for transportbranchen.  

facebook twitter