Lærepladsgaranti bakkes bredt op

9. marts 2018

3F Transport og DTL-A støtter lærepladsgarantien, som ATL har taget initiativ til. Alle lærlinge på chaufføruddannelsen garanteres en praktikplads efter endt grundforløb.

Laerepladsgaranti -bakkes -bredt -op 

ATL lancerede lærepladsgarantien – også kaldet praktikpladsgarantien – for en måned siden. Det er en garanti, der gælder for alle elever på grundforløbet til chaufføruddannelsen. Ordningen træder i kraft, hvis eleverne ikke selv er lykkedes med at skaffe en praktikplads én måned før grundforløbet afsluttes.

Opbakning fra hele branchen
Initiativet møder opbakning fra alle transportbranchens parter. 3F Transport, DTL-A og ATL er enige om, at dette initiativ kan bidrage positivt til problemstillingen omkring chaufførmangel i den nærmeste fremtid.

- Jeg er rigtigt glad for, at hele transportbranchen støtter lærepladsgarantien. Det betyder, at vi kan fortælle det unge menneske, som drømmer om at blive chauffør, at han eller hun er sikker på at komme ud på en rigtig virksomhed og arbejde, siger Lars William Wesch, direktør i ATL og medlem af TURs bestyrelse.

Bedste vej frem
ATL skal mødes og drøfte praktikpladsgarantien med transportskolerne på et møde hos TUR den 14. marts. Man skal bl.a. drøfte, hvordan garantien bedst muligt kan føres ud i livet.

- Jeg er parat til at lytte til de ønsker, som erhvervsskolerne kommer med. Vi har alle en interesse i at samarbejdet fungerer bedst muligt. Og vi har et fælles ønske om, at flere unge vil søge ind på transportuddannelserne, siger Lars William Wesch.

- TUR  

facebook twitter