Find svar om prøver i AMU på tur.dk

31. januar 2019

TUR har oprettet en infoside med information om prøver i AMU. Har kan du finde ”spørgsmål og svar” om prøver i AMU samt se listen over hvilke prøver, TUR har udviklet.

Find -svar -om -proever -i -AMU-paa -tur .dk

Fra den 1. januar 2019 skal alle arbejdsmarkedsuddannelser og delmål afholdes med prøve, hvis prøven findes en måned før uddannelsen starter. For at sikre en samlet adgang til informationer om prøver inden for TURs område, har TUR oprettet en infoside på tur.dk.

Liste over nye prøver i AMU
På siden kan man blandt andet finde en liste over de AMU-kurser inden for TURs område, der er udviklet prøver til som del af trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Listen opdateres og udvides i takt med, at der bliver udviklet nye prøver.

Find spørgsmål og svar
TUR har også samlet en række svar på spørgsmål, som vil blive opdateret løbende, efterhånden som flere alment opklarende spørgsmål bliver stillet. Det vil fremgå af Uddannelsesadministration.dk, hvilke AMU-kurser, der ifølge lovgivningen skal afholdes med prøve.

TURs vejledning
Derudover har TUR udarbejdet en vejledning for prøveafvikling i forbindelse med ”Prøver i AMU” på TURs område. Vejledningen er gældende for de prøver TUR udvikler og indeholder instruktioner til prøven samt bedømmelsesgrundlag.

- TUR

Læs mere på siden ”Prøver i AMU”    

facebook twitter