Nye prøver i AMU sættes i drift pr. 1. januar 2020

19. september 2019

Udvikling af prøver til AMU-kurser inden for TURs område vil fremadrettet blive ansøgt om godkendelse til idriftsættelse pr. 1. januar 2020.

Nye Prøver I AMU Sættes I Drift Pr . 1. Januar


Det omfattende arbejde med udvikling og idriftsættelse af prøver på AMU-området skal ifølge trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse være færdiggjort ved årsskiftet. Dermed skal skolerne fra 1. januar 2020 sørge for, at alle kursister kommer til prøve, når de er på AMU-kursus.

På TURs område er der allerede udviklet en lang række prøver, som skolerne har adgang til både via Multitest og på turteori.dk. På turteori.dk kan skolerne se alle spørgsmålene og give TUR feedback i tilfælde af, at man har bemærkninger til prøverne. Via prøvesystemet Multitest har skolerne adgang til at afholde prøverne for kursisterne og derigennem afprøve selve prøveaflæggelsen og niveauet før de reelle prøvekrav træder i kraft.

Let at overskue for skoler, virksomheder og kursister
TUR har efter aftale med Undervisningsministeriet planlagt implementeringen af prøverne således, at alle prøver, der endnu ikke er godkendt, ansøges om godkendelse med ikrafttrædelse af prøvekrav 1. januar 2019.

Dette gøres af hensyn til skolernes planlæggelse, og for at undgå at prøverne træder i kraft med forskellige startdatoer. Hensigten er at gøre spørgsmålet om, hvornår der er prøve på hvilke kurser let at overskue og nemmere for skolerne at kommunikere til virksomheder og kursister.

Det betyder, at udover den ene prøve, som pt er godkendt og tilknyttet AMU-kurset 45261 Kundeservice pr. 1. april 2019, vil alle andre prøver på TURs område blive ansøgt om godkendelse til ikrafttrædelse af prøvekrav fra 1. januar 2020.

- TUR

facebook twitter