COVID-19: Ændringsbekendtgørelse: AMU inden for transport er en del af genåbningen

23. april 2020

I et brev til AMU-udbyderne defineres retningslinjerne for afholdelse af AMU-kurser samt hvilke uddannelsesaktiviteter, der er en del af genåbningen.

COVID-19: Ændringsbekendtgørelse: AMU inden for transport er en del af genåbningen
Foto: Colourbox

I forbindelse med en kontrolleret genåbning af Danmark har Sundheds- og Ældreministeriet udstedt en ændringsbekendtgørelse, som har indflydelse på arbejdsmarkedsuddannelserne indenfor transport. Bekendtgørelsen er gældende fra mandag den 20. april 2020.

I et brev til alle AMU-udbydere skriver Børne- og Undervisningsministeriet, at genåbningen kun kan ske, hvis det foregår i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser. Desuden meddeler ministeriet, at institutionslederen har ansvaret for at organisere undervisningen, så den følger retningslinjerne.

Derudover skriver ministeriet således:

”Genåbningen omfatter udelukkende følgende uddannelsesaktiviteter:

  • Ledige og andre deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (certifikat), hvis erhvervelse af certifikatet er påkrævet for at komme i beskæftigelse i et specifikt job. Dette omfatter samtlige certifikatuddannelser (dvs. både myndigheds- og branchecertifikater). Det er jobcenteret, der vurderer, om der er tale om et nødvendigt certifikatkursus for, at den ledige kan starte i job. Uddybende information om andre deltagere er under afklaring.
  • Deltagelse i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af coronavirussygdom 2019 (COVID-19). I takt med at der træffes beslutning om, at kurser er nødvendige i forhold til det sundhedsfaglige beredskab, offentliggøres dette på uvm.dk under Q&A.
  • Deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til erhvervsmæssig transport af gods eller personer, herunder godstransport, kørsel af bus, varebil, taxi og jernbane.”

I brevet oplistes, hvilke FKB’er der kan udbydes indenfor transport.

Brevet er offentlig tilgængeligt på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

- TUR

 

facebook twitter