Multitest har gennemgået opdatering med fokus på praktiske prøver

12. februar 2020

Multitest har gennemgået en større opdatering med fokus på nye funktioner, der forbedrer brugeroplevelsen, når der skal bedømmes ved praktiske prøver.

 Multitest har gennemgået opdatering med fokus på praktiske prøver

Efteruddannelsesudvalgene kan selv designe den praktiske prøve i Multitest

I den nye opdatering af Multitest er det nu muligt for efteruddannelsesudvalget at designe en praktisk prøve, hvor det selv definerer prøvens bedømmelseskriterier. Efteruddannelsesudvalget tildeler hver enkelt prøve en række bedømmelseskriterier, og hvert enkelt bedømmelseskriterium tildeles en værdi. Når summen af alle bedømmelseskriterierne udregnes, afgøres det, om kursisten har bestået prøven.

Chef for Multitest, Michael Andersen, udtaler sig om en nye funktion:

- Jeg er meget glad for, at vi har fundet en løsning på en efterspørgsel, som flere har ønsket. Det er til stor gavn for skolerne, som skal bruge funktionerne i praksis.

Øvrige forbedringer i Multitest

  • Det er muligt for censor at bruge ”tablet view”, når der skal bedømmes ved praktiske prøver. Dvs. at censor kan bevæge sig rundt blandt kursisterne, der er ved at gennemføre den praktiske prøve, og angive kursistens resultater fra forskellige prøvediscipliner på tablet/iPad.
  • Det er muligt at vælge en alternativ opsætning af prøver, hvor der skal afgives mange svar.
  • Tekstfelter og drop-down-menuer tilpasses automatisk til skærmstørrelsen, hvis man bruger computerskærm eller tablet/iPad.
  • Det er blevet nemmere at tilføje og tilpasse lyd (fx spørgsmål der skal oplæses for kursisten). Man skal ikke længere fjerne HTML-kode fra det tekstfelt, hvor man definerer, hvilken tekst der skal læses op.
  • Kursistens antal prøveforsøg på det enkelte kursus bliver vist.
  • Ny kolonne i rapport over afviklede prøver viser antal kursister, der har taget prøven om, således de kun medregnes én gang i rapporten.
  • Andre forbedringer af brugeroplevelsen bl.a. tekster og knapper.

I løbet af de kommende uger vil der være nye videovejledninger i, hvordan de nye funktioner virker. Vejledninger findes, når man er logget ind i Multitest.

Hvis der er spørgsmål til opdateringen, kan man kontakte chef for Multitest, Michael Andersen, på e-mail ma@tur.dk eller telefon 8145 4512.

- TUR

facebook twitter