Visse force majeure-tiltag på chaufførområdet forlænges

16. november 2020

Indenfor transportområdet bliver gyldigheden på en række kørekort og beviser forlænget for fortsat at sikre vareforsyningen og forebygge chaufførmangel.

Visse forcemajeure-tiltag på chaufførområdet forlænges

Foto: Colourbox

Transportministeriet har udstedt ny bekendtgørelse, som forlænger gyldigheden af visse kørekort og beviser indenfor transportområdet. Det gælder visse kørekort og beviser, der er udløbet i perioden september til og med december måned 2020. Gyldigheden af beviser, som udløber i denne periode, forlænges til og med den 28. februar 2021.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft søndag den 15. november 2020.

Disse kørekort og beviser bliver forlænget:

  • Kørekort til kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort erhvervsmæssig personbefordring og kørekort, hvorpå det er anført, at indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer.
  • Chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
  • Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.
  • Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods.
  • Legitimationskort, udstedt i medfør af bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter.

Forlængelserne gælder kun for kørsel i Danmark.

- TUR

Læs nyheden fra Transportministeriet den 14. november 2020 ”Initiativer til sikring af vareforsyningen”

Læs nyheden fra Færdselsstyrelsen den 14. november 2020 ”På transportområdet bliver visse force majeure-initiativer forlænget”

Læs ”Bekendtgørelse om særlig forlængelse af kørekort m.v.” på retsinformation

facebook twitter